Χαρίτου: «Να εξετάσει η κυβέρνηση τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος μειωμένων τιμών στα καύσιμα για τους μόνιμους κατοίκους της Ροδόπης»

Χαρίτου: «Να εξετάσει η κυβέρνηση τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος μειωμένων τιμών στα καύσιμα για τους μόνιμους κατοίκους της Ροδόπης»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με παρέμβασή του στη Βουλή ζητά από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών να εξετάσει τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στα καύσιμα στην ΠΕ Ροδόπης τη στιγμή που τα νοικοκυριά και η μικρή επιχειρηματικότητα πλήττονται διπλά από την οικονομική κρίση και τον άνισο ανταγωνισμό λόγω της διασυνοριακότητας με την Βουλγαρία.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής σε ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα και συνυπογράφουν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η ενεργειακή κρίση, οι πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα, λόγω του υψηλού συντελεστή ΕΦΚ και τα μειωμένα εισοδήματα, γιγάντωσαν τα κύματα μετακίνησης των κατοίκων της Ροδόπης στη Βουλγαρία. Με συνέπεια να έχουν μπει ήδη δεκάδες λουκέτα σε πρατήρια, να κινδυνεύει η βιωσιμότητα του κλάδου καυσίμων, όπως και άλλων κλάδων της μικρής επιχειρηματικότητας και να απειλούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε μία περιοχή που έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην χώρα.

Ο βουλευτής καταθέτει στον υπουργό συγκεκριμένη πρόταση που βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/96/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, βάση της οποίας δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη όταν υπάρχουν σημαντικές διάφορες στα εθνικά επίπεδα φορολογίας στην ενέργεια, όπως συμβαίνει με την Βουλγαρία, να επιβάλλουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές στην ενέργεια, δηλαδή μειωμένες τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους της παραμεθορίου.  Η Οδηγία έχει ήδη εφαρμοστεί σε παραμεθόριες περιοχές της Ιταλίας, με ανάλογο πρόβλημα με την Ροδόπη, με στόχο να εξαλείψει την πρακτική των Ιταλών κατοίκων να εφοδιάζονται καύσιμα σε χαμηλότερη τιμή από τη γειτονική Σλοβενία.

Ο βουλευτής καλεί τον υπουργό να εξετάσει τη θέσπιση ενός τέτοιου ειδικού καθεστώτος μειωμένων τιμών στα  καύσιμα για τους μόνιμους κατοίκους της Ροδόπης, εφαρμόζοντας την συγκεκριμένη Οδηγία σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Όργανα, αλλά και να λάβει μέτρα για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που πλήττονται στην περιοχή μας.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κο υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα: Θα εξετάσετε τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στα καύσιμα στην ΠΕ Ροδόπης που πλήττεται διπλά από την οικονομική κρίση και τον άνισο ανταγωνισμό λόγω της διασυνοριακότητας με την Βουλγαρία;

 

Η ενεργειακή κρίση, οι πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, τα μειωμένα εισοδήματα, γιγάντωσαν τα κύματα μετακίνησης των κατοίκων της Ροδόπης στη Βουλγαρία, μέσω του συνοριακού σταθμού Νυμφαίας, όπου σε μια απόσταση μόλις 20 χιλ. από την πόλη της Κομοτηνής, έχουν δημιουργηθεί μεγάλα πρατήρια ανεφοδιασμού καύσιμων, super market, που λόγω των αισθητά χαμηλότερων τιμών, ιδιαίτερα των καύσιμων, αποτελούν μαγνήτη για τους κατοίκους της περιοχής.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πολύ μεγάλη διαρροή συναλλάγματος προς την Βουλγαρία για ανεφοδιασμό καυσίμων και προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και βέβαια η οικονομική αιμορραγία της τοπικής οικονομίας. Δεκάδες είναι τα λουκέτα που έχουν μπει ήδη σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ απειλείται συνολικά η βιωσιμότητα του κλάδου των καυσίμων, όπως και άλλων κλάδων της μικρής επιχειρηματικότητας. Ενώ εξίσου σοβαρές είναι οι επιπτώσεις και στην αγορά εργασίας αφού απειλούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας, σε μία περιοχή όπου η ανεργία καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στην χώρα.

Η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, όπως και η αύξηση των διαθέσιμων για κατανάλωση εισοδημάτων, θα λειτουργούσαν ασφαλώς αποτρεπτικά στη μετακίνηση των κατοίκων, που πλήττονται από τα κύματα της ακρίβειας θα περιόριζε την φθίνουσα πορεία της τοπικής οικονομίας της Ροδόπης. Εσείς όμως ως κυβέρνηση αρνείστε εμμονικά και ιδεοληπτικά να υιοθετήσετε και να υλοποιήσετε τέτοιες πολιτικές επιλογές.

Ως εκ τούτο σας καταθέτω να εξετάσετε συγκεκριμένη πρόταση που βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, την εφαρμογή δηλαδή  Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/96/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη βάση της οποίας προβλέπεται η θεσμοθέτηση διαφορετικών (μειωμένων) τιμών στην ενέργεια για τους μόνιμους κατοίκους της παραμεθορίου, με τη μείωση της φορολογίας ειδικά γι’ αυτούς. Κατ’ αυτό τον τρόπο κερδίζουν τόσο οι  καταναλωτές (λόγω χαμηλότερων τιμών) όσο οι πρατηριούχοι (αφού οι τιμές μειώνονται λόγω αντίστοιχης μείωσης της υψηλότατης φορολογίας).

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, ότι οι σημαντικές διαφορές στα εθνικά επίπεδα φορολογίας της ενέργειας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έτσι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν διαφοροποιημένους φορολογικούς συντελεστές, υπό φορολογικό έλεγχο, στην ενέργεια υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που προβλέπονται στην Οδηγία και ότι οι εν λόγω συντελεστές συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 5). Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν τις απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είτε: α) άμεσα· β) με την εφαρμογή διαφοροποιημένου φορολογικού συντελεστή· ή γ) με την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του φόρου που καταβλήθηκε (άρθρο 6).

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ έχει ήδη εφαρμοστεί σε παραμεθόριες περιοχές της Ιταλίας, με ανάλογο πρόβλημα με την Ροδόπη. Συγκεκριμένα το Συμβούλιο έδωσε έγκριση στην Ιταλία να εφαρμόσει μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στη βενζίνη που καταναλίσκεται στην αυτόνομη περιφέρεια Friuli – Venezia Giulia, υπό τον όρο ότι οι συντελεστές τους αυτοί είναι σύμφωνοι με τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης οδηγίας. Αυτή η έγκριση είχε ως σκοπό να εξαλείψει την πρακτική των κατοίκων της εν λόγω περιφέρειας που εφοδιάζονται καύσιμα σε καλύτερη τιμή επισκεπτόμενοι με τα αυτοκίνητά τους τη γειτονική Σλοβενία.

Σύμφωνα με το πνεύμα που διαπνέει την ευρωπαϊκή νομοθεσία η εφαρμογή αυτών των χαμηλών συντελεστών αποτελεί σχεδόν αυτονόητη πρωτοβουλία των χωρών, εάν θέλουν να στηρίξουν την τοπική οικονομία υποβαθμισμένων περιοχών. Μία αναγκαιότητα που αναγνωρίζεται και στα πορίσματα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της  Θράκης που συζήτησε και ενέκρινε η Βουλή.

Επειδή η πλειοψηφία των κατοίκων της Ροδόπης και η μικρή επιχειρηματικότητα πλήττονται διπλά από την οικονομική κρίση και τον άνισο ανταγωνισμό λόγω της διασυνοριακότητας με την Βουλγαρία, χώρα με πολύ χαμηλότερα επίπεδα εθνικής φορολογίας.

Επειδή η διαρροή συναλλάγματος από την ΠΕ Ροδόπης προς τη Βουλγαρία πλήττει τη τοπική οικονομία και απειλεί την βιωσιμότητα των πρατηρίων καυσίμων, όπως και άλλων κλάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επειδή το  ευρωπαϊκό κεκτημένο, η  Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη παρέχει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση για την θέσπιση ειδικού καθεστώτος στα καύσιμα για περιοχές της παραμεθορίου με τη θεσμοθέτηση διαφορετικών(μειωμένων) τιμών στην ενέργεια για τους μόνιμους κατοίκους.

Ερωτάται ο κος υπουργός:

1.Αν προτίθεστε να εξετάσετε τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στα καύσιμα στην ΠΕ Ροδόπης λόγω γειτνίασης με την Βουλγαρία, χώρα με πολύ χαμηλότερα επίπεδα εθνικής φορολογίας, με στόχο την ανάσχεση της διαρροής συναλλάγματος στη Βουλγαρία με τεράστιες επιπτώσεις στον κλάδο εμπορίας καυσίμων αλλά και την τοπική οικονομία.

2.Αν προτίθεστε, σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Όργανα, να εφαρμόσετε κατά το πρότυπο της Οδηγίας 2003/96, ένα σύστημα έκπτωσης καυσίμων ανάλογο της Ιταλίας για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής.

  1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της περιοχής που πλήττεται διπλά από την οικονομική κρίση και τον άνισο ανταγωνισμό που υφίσταται λόγω της διασυνοριακότητας;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό