Χρήσιμος συνεργάτης η «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» για τον Δήμο Κομοτηνής. Προχώρησαν στην εκ νέου υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης!

Χρήσιμος συνεργάτης η «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» για τον Δήμο Κομοτηνής. Προχώρησαν στην εκ νέου υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης!

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», υιοθετώντας τους καταστατικούς του σκοπούς για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ,  έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση των αναπτυξιακών τους στόχων.

 Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν στις 29 Νοεμβρίου 2022, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης και ο Πρόεδρος της «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» Αθανάσιος Λάπατας, στην εκ νέου υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής», αποδεικνύοντας ότι ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στο ρόλο και τους σκοπούς του.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την ωρίμανση, τη μελέτη, την εκτέλεση, την επίβλεψη, την παραλαβή και τη συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων/μελετών/προμηθειών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Η εταιρεία μας δεν στέκεται απλώς αρωγός των ΟΤΑ, αλλά έχει καταστεί χρήσιμος και απαραίτητος συνεργάτης, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε συνεργασία που ανανεώνεται, είναι για εμάς μία παρακαταθήκη που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό μας και αποτελεί σημείο αναφοράς για νέες συνεργασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος  Λάπατας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό