Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε μαθητές οικισμών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε μαθητές οικισμών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών

Ύστερα από την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών και την απόφαση αποδοχής του αιτήματος του Μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά» από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, δωρεάν προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι σε παιδιά από 0-15 ετών θα πραγματοποιηθούν σε οικισμός του Δήμου.
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκιο εθελοντών ιατρών και επαγγελματιών υγείας και περιλαμβάνουν:
• Μετρήσεις σωματομετρικών, αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου και άλλων ζωτικών σημείων.
• Έλεγχο ακοής.
• Ορθοπεδική, οφθαλμολογική, δερματολογική, καρδιολογική και οδοντιατρική εξέταση.
• Παιδοχειρουργική εκτίμηση.
• Παρακολούθηση ψυχοκινητικής εξέλιξης.
Οι έλεγχοι θα υλοποιηθούν στις 15 Φεβρουαρίου 2022 στα Άμφια και στις 20 Φεβρουαρίου 2022 στις Σάπες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό