Εκδημία πρεσβύτερου Βασιλείου Τριάντη κληρικού της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Εκδημία πρεσβύτερου Βασιλείου Τριάντη κληρικού της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τήν πρωίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησεν πρός Κύριον ὁ μακαριστός Ἱερεύς Βασίλειος Τριάντης, ὁ ὁποῖος διηκόνησεν ἐπί εἰκοσαετίαν τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας, εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίας Τριάδος τοῦ χωρίου Ἁγίων Θεοδώρων.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, εἰς τήν ὁποῖαν θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, θά ψαλεῖ τήν 11ην πρωινήν τοῦ Σαββάτου, 12ης Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος τοῦ χωρίου Ἁγίων Θεοδώρων.

 

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἄς ἔχωμεν τήν εὐχήν του!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό