Δημήτρης Χαρίτου: «Η κυβέρνηση εγκαταλείπει τον σχεδιασμό νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής σε όφελος ιδιωτικών συμφερόντων της ενέργειας»

Δημήτρης Χαρίτου: «Η κυβέρνηση εγκαταλείπει τον σχεδιασμό νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής σε όφελος ιδιωτικών συμφερόντων της ενέργειας»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με νέα παρέμβαση στη Βουλή καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις επιλογές της στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας που οδηγεί στο κλείσιμο της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και θέτει εκτός σχεδιασμού την προοπτική δημιουργίας μιας νέας μονάδας, που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα.

Σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής υπενθυμίζει ότι η νέα μονάδα έχει αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ και η κατασκευή της στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής αποτελεί την πλέον συμφέρουσα οικονομικά λύση λόγω των υπαρχουσών υποδομών, εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. Ενώ την ίδια στιγμή στη μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ περιόδου 2023-2035 για λογαριασμό της ΔΕΗ προβλέπεται ότι το αργότερο μέχρι το 2034   η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στην Κομοτηνή θα κλείσει.

Ο βουλευτής καλεί τον υπουργό να απαντήσει τι πρόοδος έχει συντελεστεί από τη ΔΕΗ από το 2021 έως σήμερα αναφορικά με την ωρίμανση της επένδυσης σε νέα μονάδα φυσικού αερίου στον ΑΗΣ της ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Ακόμη  με ποια κριτήρια προκρίθηκε από τη ΔΕΗ η συμμετοχή της στη μονάδα φυσικού αερίου του Ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη έναντι εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών. Και αν τελικά θα επιμείνουν κυβέρνηση και διοίκηση της ΔΕΗ σε σχεδιασμό και επενδύσεις  που εξυπηρετούν  ιδιωτικά συμφέροντα στην ενέργεια.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Αθήνα, 13 /01/2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις επιλογές της στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας που οδηγεί στο κλείσιμο της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο ΔΕΗ-ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής;

 

Με την υπ.αριθμ. 5902 ερώτηση που σας κατέθεσα στις 12 Απριλίου του 2021 για το αν είναι στους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης η δημιουργία  της νέας  μονάδας στο εργοστάσιο  ΔΕΗ/ΑΗΣ  στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, μετά την αδειοδότηση που έλαβε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την αριθμ. 130/2021 απόφαση, απαντώντας στις 27-04-2021 δεν αναλάβατε καμία δέσμευση, αναφέροντας ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από την ΔΕΗ.  Στο απαντητικό έγγραφο της διοίκησης της  ΔΕΗ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης ανέφερε ότι σκοπός της ΔΕΗ αποτελεί η μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας συνδυασμένου κύκλου του ΑΗΣ Κομοτηνής σε μία νέα σύγχρονης τεχνολογίας, σημαντικά αναβαθμισμένου βαθμού απόδοσης και ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων, αξιοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο βαθμό τις υπάρχουσες υποδομές και εγκαταστάσεις, προκειμένου η Επιχείρηση να επιτύχει με τον οικονομικότερο τρόπο την ανανέωση του στόλου των θερμοηλεκτρικών μονάδων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο φυσικό αέριο.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ανέφερε στο ίδιο έγγραφο ο πρόεδρος της ΔΕΗ, η ΔΕΗ προχωρά μετά την έκδοση της νέας άδειας παραγωγής στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας μονάδας, ενώ για τη λήψη απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο και η πορεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επανέρχομαι εκ νέου στο ζήτημα καθώς, συμφώνα με δημοσιεύματα, στο προσχέδιο της μελέτης επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2025-2035, που έθεσε υπόψη του ΥΠΕΝ ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), περιγράφεται με σαφήνεια ότι έως το 2034, ενδεχομένως και νωρίτερα, θα αποσυρθούν από το σύστημα  του ΑΔΜΗΕ τέσσερεις μονάδες φυσικού αερίου, ανάμεσά τους και η υφιστάμενη, που λειτουργεί σήμερα στην  Κομοτηνή (476 MW).

Η  επιλογή της κυβέρνησης για αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο και όχι με ΑΠΕ λειτουργεί όχι μόνο εις βάρος του ευρύτερου στόχου της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μίγματος της χώρας, αλλά και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος αφού ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιδιώξεις των ιδιωτικών συμφερόντων της ενέργειας στην περιοχή. Γεγονός που επιβεβαιώνουν περίτρανα οι νέες μονάδες που αναπτύσσονται ταχύτατα στη Θράκη, όπως η νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 876,6 MW της εταιρείας «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής» από τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil που κατασκευάζεται ήδη στην Κομοτηνή. Αλλά και η μονάδα φυσικού αερίου του ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη (825 MW) η οποία επισημοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και όπως έγινε γνωστό μάλιστα θα προχωρήσει και με τη συμμετοχή σε ποσοστό 51% της ΔΕΗ και σε ποσοστό 29% της ΔΕΠΑ, χωρίς να είναι γνωστό  ποιο είναι το ισοζύγιο κόστους-οφέλους από αυτήν την επιλογή.

Οι επιλογές αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη ότι στο υφιστάμενο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής έχουν προβλεφτεί από κατασκευής του οι αναγκαίες υποδομές, ο μηχανολογικός εξοπλισμός  κλπ, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί μία νέα σύγχρονη μονάδα που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα. Γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει χαμηλότερο κόστος  για τη ΔΕΗ από την κατασκευή εξαρχής μια νέας μονάδας οπουδήποτε αλλού. Ενώ είναι γνωστό ότι από τη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, διέρχονται ή πρόκειται να διέλθουν αγωγοί φυσικού αερίου όπως ο TAP, ο αγωγός IGB, ο αγωγός IGI, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόσβαση στο φυσικό αέριο θα γίνεται γρηγορότερα και ενδεχομένως με ευνοϊκότερους όρους.  Όπως επίσης ότι υπάρχουσα μονάδα της ΔΕΗ, όπως και η νέα, θα έχουν την ικανότητα διατήρησης αποθέματος πετρελαίου ντίζελ, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διασφαλίζεται η ικανότητα λειτουργίας για τουλάχιστον 5 ημέρες σε πλήρες φορτίο, όπως απαιτεί η ΡΑΕ και όπως έχει συμβεί στο παρελθόν (Ιανουάριος 2009) όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα στη ροή αερίου από τον ελληνοτουρκικό αγωγό.

Επειδή  η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής έχει αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ.

Επειδή φαίνεται ότι εγκαταλείπεται από την διοίκηση της ΔΕΗ η κατασκευή της νέας μονάδας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί την πλέον συμφέρουσα οικονομικά λύση λόγω των υπαρχουσών υποδομών, εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

Επειδή η κυβέρνηση λειτουργεί όχι μόνο εις βάρος του ευρύτερου στόχου της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μίγματος της χώρας αλλά βρίσκεται και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιδιώξεις των ιδιωτικών συμφερόντων της ενέργειας στην περιοχή.

Επειδή με τις επιλογές της η κυβέρνηση οδηγεί σε οριστικό λουκέτο και την υπάρχουσα μονάδα ΔΕΗ/ΑΗΣ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, με τις επιπτώσεις που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη σε μια ακριτική περιοχή όπως η Ροδόπη που μαστίζεται από την αποβιομηχάνιση και την ανεργία και έχει άμεση ανάγκη από μεγάλες επενδύσεις, όπως αναγνωρίστηκε και από την Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης.

Ερωτάσθε κ Υπουργέ:

1) Θα επιμείνει η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ σε σχεδιασμό και επενδύσεις  που εξυπηρετούν  ιδιωτικά συμφέροντα στην ενέργεια;

2)  Τι πρόοδος έχει συντελεστεί από τη ΔΕΗ από το 2021 έως σήμερα αναφορικά με την ωρίμανση της επένδυσης σε νέα μονάδα φυσικού αερίου στον ΑΗΣ της ΒΙΠΕ Κομοτηνής;

3)  Με ποια κριτήρια προκρίθηκε από τη ΔΕΗ η συμμετοχή της στη μονάδα φυσικού αερίου του Ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη έναντι εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών;

Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό