Δημήτρης Χαρίτου: Να χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Αλάν Κογιού μέσω του «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030»

Δημήτρης Χαρίτου: Να χρηματοδοτηθεί η μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Αλάν Κογιού μέσω του «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου ζητά από τους Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της μετεγκατάστασης των Ρομά, που ζουν επί δεκαετίες στην περιοχή του Αλάν Κογιού υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς ασφαλή στέγη και άλλες βασικές υποδομές, πράγμα που δεν επιτρέπεται να συμβαίνει σε μια πολιτισμένη και ευνομούμενη χώρα.

Ο βουλευτής σε ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή και συνυπογράφουν  16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνει πως έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή, την απαλλοτρίωση, τη χωροθέτηση και τον χαρακτηρισμό μέσω του Γ.Π.Σ. του χώρου μετεγκατάστασης των Ρομά του Αλάν Κογιού,  ενώ βρίσκεται υπό έγκριση και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο της περιοχής. Συνεπώς είναι ώριμες οι συνθήκες και έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να επιταχυνθεί η μετεγκατάσταση που όμως θα απαιτήσει δαπάνη 28.000.000 € την οποία  δεν μπορεί να επωμισθεί ο Δήμος Κομοτηνής.

Γι αυτό καλεί τους Υπουργούς να φροντίσουν έγκαιρα για την ένταξη του έργου στο «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» ώστε να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την υλοποίησή του.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Οικονομικών

Εσωτερικών

 

ΘΕΜΑ: «Θα χρηματοδοτήσετε τις μελέτες και τις κατασκευαστικές εργασίες που χρειάζονται για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του οικισμού Αλάν Κογιού»;

Στις ανατολικές παρυφές της Κομοτηνής και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως βρίσκεται οικισμός γνωστός ως «Αλάν Κογιού», μια έκταση 20 στρεμμάτων όπου είναι εγκατεστημένοι εδώ και δεκαετίες 1500 περίπου Ρομά, που διαβιούν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, μέσα σε μικρούς οικίσκους, παραπήγματα και άλλες αυτοσχέδιες κατασκευές, χωρίς να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, αποχετευτικό σύστημα και άλλες βασικές υποδομές. Η απουσία στοιχειωδών όρων υγιεινής και ασφάλειας στον οικισμό  σε συνδυασμό με την έλλειψη ενημέρωσης των κατοίκων σε θέματα εκπαίδευσης, εργασίας και ιατρικής πρόληψης, έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν αναγκαστικά αναλφάβητοι, ανειδίκευτοι, άνεργοι, και πάντα εκτεθειμένοι σε μολυσματικές ασθένειες όπως παλαιότερα ηπατίτιδα και σήμερα COVID 19.

Εδώ και δεκαετίες εκκρεμεί η λύση του προβλήματος της μετεγκατάστασης των Ρομά της περιοχής σε ένα νέο χώρο, έκτασης 100 στρεμμάτων που αποχαρακτηρίστηκε το 2004 με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση, η χωροθέτηση και ο χαρακτηρισμός του ως χώρου μετεγκατάστασης, μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΦΕΚ 52ΑΑΠ/23-02-2012) του Δήμου Κομοτηνής.

Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η Ειδική Γραμματεία Ρομά βρισκόταν σε συνεχείς συνεννοήσεις με τον Δήμο Κομοτηνής και τη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας, προκειμένου να εγκριθεί το χωρικό σχέδιο της περιοχής και να καταστεί δυνατή η σταδιακή μετεγκατάσταση. Είχαν δε εξασφαλιστεί από το εθνικό ΠΔΕ κονδύλια για την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των έργων υποδομής, ώστε η έκταση να είναι έτοιμη προς ανέγερση των οικιστικών μονάδων. Λόγω του μεγέθους της έκτασης, δεν κατέστη δυνατόν με διαδικασίες έκτακτων αναγκών να ολοκληρωθεί το χωρικό σχέδιο έως τον Ιούνιο του 2019.

Σήμερα, χωρίς εκκρεμότητες και προβλήματα σε σχέση με τον χώρο, βρίσκεται πλέον υπό έγκριση το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, που εκπονείται για λογαριασμό του Δήμου Κομοτηνής και προβλέπει τις χωροταξικές, πολεοδομικές, ρυμοτομικές, γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, τους χάρτες και  τα διαγράμματα που θα απαιτηθούν για την πολεοδόμησή της περιοχής. Συνεπώς σήμερα είναι πιο  ώριμες οι συνθήκες και έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης.

Όμως οι αναγκαίες μελέτες και κατασκευές των υποδομών οδοποιίας, οδοφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, έργων κοινής ωφέλειας όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι, πρασιές κ.α., καθώς και οι μελέτες και κατασκευές των 280 συνολικά κατοικιών που θα απαιτηθούν, έχουν πολύ υψηλό οικονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 28.000.000 ευρώ και που αδυνατεί να επωμιστεί η Δημοτική Αρχή.Το γεγονός αυτό επιβάλλει την έγκαιρη πρόβλεψη για ένταξη της υλοποίησης του έργου στο «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030», προκειμένου να ανευρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξουν το εγχείρημα.

Παράλληλα, με την προώθηση της μετεγκατάστασης, είναι επείγουσα και αναγκαία η λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων του οικισμού σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, και επαγγελματικής κατάρτισης, θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, θα βελτιώσουν το βιοτικό τους  επίπεδο και θα συμβάλουν στην κοινωνική τους ένταξη. 

Επειδή οι κάτοικοι του οικισμού  ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη χώρα και είναι αναγκαία η μετεγκατάστασή τους.

Επειδή με την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από το Δήμο Κομοτηνής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών της μετεγκατάστασης.

Επειδή ο Δήμος της Κομοτηνής δεν είναι σε θέση να αναλάβει το οικονομικό βάρος των μελετών και των κατασκευαστικών εργασιών που θα απαιτηθούν.

Επειδή στο «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» προβλέπονται πόροι για την μετεγκατάσταση αλλά και για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Θα χρηματοδοτήσουν τις μελέτες και τις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την μετεγκατάσταση των Ρομά του οικισμού Αλάν Κογιού στην νέα περιοχή που έχει επιλεγεί;
  2. Θα εντάξουν την μετεγκατάσταση των Ρομά της Ροδόπης στο «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030»;

 Οι ερωτώντες βουλευτές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό