Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ζητά εξωτερικό συνεργάτη, απόφοιτο πληροφορικής,  με αμοιβή 4.057€

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Ζητά εξωτερικό συνεργάτη, απόφοιτο πληροφορικής, με αμοιβή 4.057€

Tο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – MIDRES».

Συγκεκριμένα, ζητείται πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της πληροφορικής με ειδικότητα σε συστήματα διαχείρισης αισθητηρίων και μεταφοράς δεδομένων.

Αντικείμενο, διάρκεια και αμοιβή έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η αναφορά διαχείρισης αισθητηρίων και μεταφοράς δεδομένων μεταξύ των συστημάτων όρασης, πλοήγησης και του επίγειου σταθμού ελέγχου.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην Ξάνθη, με σύμβαση έως τις 29 Νοεμβρίου 2023 και με αμοιβή έως 4.057,98 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosk@rescom.duth.gr, το αργότερο έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: proson.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό