Δήμος Καβάλας: Παραλαβή και μεταφύτευση ελαιόδεντρων, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρημοτοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

Δήμος Καβάλας: Παραλαβή και μεταφύτευση ελαιόδεντρων, στο πλαίσιο του προγράμματος που χρημοτοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

Ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΡΓΟΣΕ, συμμετέχει στο πετυχημένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με στόχο τη διάσωση των ελαιόδεντρων που βρίσκονται στους χώρους εκτέλεσης σηδιροδρομικών έργων.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει τη μεταφύτευση ελαιόδεντρων σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου αφενός μεν να διασωθούν και αφετέρου να βελτιώσουν την αισθητική εικόνα των πόλεων, εκπέμποντας παράλληλα και ένα ουσιαστικό μήνυμα προστασίας της φυσικής μας κληρονομιάς.

Στο Δήμο Καβάλας, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την ΕΡΓΟΣΕ, παραδόθηκαν τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και θα μεταφυτευτούν τις επόμενες μέρες, επτά ελαιόδεντρα (3 στο Παλιό Υδραγωγείο, 2 μπροστά από το Δημαρχείο και 2 στον κόμβο Φαλήρου).

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Καβάλας, πέρα από τη φύτευση των ελαιόδεντρων, έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και τη συνεχή συντήρηση τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό