Δήμος Κομοτηνής: Υπεγράφη η σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Έργο URBACT SMALL

Δήμος Κομοτηνής: Υπεγράφη η σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Έργο URBACT SMALL

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους – εταίρους του ευρωπαϊκού έργου URBACT SMALL. Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος Φεράρα Ιταλίας, ενώ εκτός από τον Δήμο Κομοτηνής, το εταιρικό σχήμα απαρτίζουν ο Δήμος Λάρισας, η Ένωση Δήμων Quadrilátero Urbano της Πορτογαλίας με έδρα τη Μπράγκα, ο Δήμος της Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος Ντρουσκινινκάι Λιθουανίας, η Μητρόπολη του Στρασβούργου, ο Δήμος Σκόφια Λόκα Σλοβενίας και ο Δήμος Βουκουρεστίου Ρουμανίας. Το έργο ολοκληρώνεται στις 31 η Δεκεμβρίου 2025 ενώ στο τέλος του 2023 ολοκληρώνεται η εξάμηνη προκαταρκτική του φάση.
Το έργο θέτει ως επίκεντρο τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Η Κομοτηνή έχει ως επίκεντρο έρευνας και μελέτης την ανάπτυξη τοπικού σχεδίου δράσης για
την προσβασιμότητα στον αστικό ιστό.

Κύριοι στόχοι του έργου
Οι κύριοι στόχοι του έργου SMALL (Sharing Urban Solutions to Sustainable Mobility for ALL), συνδέονται με τους τρεις βασικούς άξονες του προγράμματος URBACT IV, σχετικά με το θέμα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUM) που εξασφαλίζονται μέσω των αρχών
της προσβασιμότητας, της ισότητας και των δίκαιων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, ξεκινώντας από τις πιο ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες:
1) Δημιουργία ενός «διακρατικού δικτύου ανταλλαγών και μάθησης για τη βελτίωση της ικανότητας» μιας κοινοπραξίας 8 «ευρωπαϊκών πόλεων» και δημόσιων φορέων για την εφαρμογή και ενίσχυση των πολιτικών SUM για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές
ανάγκες, μειονεκτικές ομάδες κ.λπ.
2) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δυνατών σημείων κάθε εταίρου (και ταυτόχρονα βελτίωση των αδυναμιών) που σχετίζονται με συγκεκριμένες δράσεις/εμπειρίες βιώσιμης αστικής κινητικότητας για στοχευμένες ομάδες ευάλωτων
ατόμων, μεταφορά καλών πρακτικών και διδαγμάτων.
3) Αξιοποίηση και διάδοση της «γνώσης και των πρακτικών» του εταιρικού σχήματος σχετικά με το θέμα του SUM προκειμένου να διαδοθεί σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα/παραδοτέα του έργου θα είναι:


– Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης & Εργαλειοθήκη S.M.ALL, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένα σχέδια δράσης εστιασμένα στην Αστική Κινητικότητα Ευάλωτων Ομάδων και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πιλοτικές δράσεις που εφαρμόζονται σε
τοπικό επίπεδο.
– Τοπικές Ομάδες Δράσης Urbact – Task Force S.M.ALL:
Οι τοπικές Ομάδες Δράσης που θα συσταθούν και θα δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα αποτελέσουν τμήμα μια συνολικότερης ομάδας δράσης σε επίπεδο έργου. Οι ομάδες δράσεις θα αποτελούνται από θεσμικούς φορείς, ιδιώτες και εκπροσώπους της
κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με τη θεματική του έργου.
– Μνημόνιο Συνεργασίας του έργου S.M.ALL (MoU)
Το Μνημόνιο S.M.ALL θα βασίζεται στην αρχή του Δικτύου Πόλεων URBACT και θα στοχεύει στη διεύρυνση του δικτύου βασιζόμενο στις αρχές του στόχου ΕΥΡΩΠΗ 2030 για τη Βελτίωση της Προσβασιμότητας για Όλους.

Συνάντηση εργασίας στην Κομοτηνή


Πριν μερικές εβδομάδες στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής φάσης του έργου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κομοτηνή, με αφορμή την επίσκεψη στην πόλη του επικεφαλής εμπειρογνώμονα, Pietro Elisei, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ISOCARP –
International Society of City and Regional Planners.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Συντονισμού και Καθημερινότητας, Κίμωνας Λεχούδης, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ. Καραθεοδωρή, Σάκης Λάπατας, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, Δέσποινα Πάσσου, το στέλεχος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής, Όλγα Κατσιάνη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, Αλέξανδρος Ταξιλδάρης και το στέλεχος Στέλλα Αργυροπούλου, η εκπρόσωπος του Europe Direct ΑΜ-Θ Ηράκλεια Γκατζίνη, η εκπρόσωπος
του Κέντρου Νεολαίας και εθελοντισμού Δήμου Κομοτηνής exagono, Βασιλική Μαντενίδου και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Κομοτηνής, Δημήτρης Γκαρτσώνης.

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο στους συμμετέχοντες καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν μετά την έναρξη της κύριας φάσης του έργου.
Τονίστηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί η Τοπική Ομάδα δράσης URBACT του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερους φορείς, από τους συμμετέχοντες στην αρχική συνάντηση, ενώ καθορίστηκαν και οι βασικοί παράμετροι λειτουργίας της τοπικής ομάδας.Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, ώστε να διαπιστώσει ο κ. Elisei την κατάσταση της προσβασιμότητας στην Κομοτηνή.
Την επόμενη μέρα έγινε συνάντηση στις εγκαταστάσεις του ΠΕΡΠΑΤΩ με τα στελέχη του συλλόγου, με τη συμμετοχή του κ. Ταξιλδάρη. Εκεί παρουσιάστηκε η δράση του συλλόγου, η οργάνωσή του και το πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Κομοτηνής, ενώ στο τέλος ο κ. Elisei ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.


Στο τέλος της παρουσίας του στην Κομοτηνή, ο κ. Elisei συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα που ανέκυψαν σε αυτή τη φάση υλοποίησης του έργου, σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα, ενώ εκφράστηκε
η βούληση του Δημάρχου να συμμετέχει η Κομοτηνή με όλες τις δυνάμεις της σε αυτό το έργο, ώστε να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των δημοτών, καθώς η προσβασιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Κομοτηνής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό