Δήμος Ορεστιάδας: «Υπογραφή σύμβασης για το Έργο: ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Κτιρίων ΕΠΑΛ, Προϋπολογισμού 2.480.000,00 €’»

Δήμος Ορεστιάδας: «Υπογραφή σύμβασης για το Έργο: ‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Κτιρίων ΕΠΑΛ, Προϋπολογισμού 2.480.000,00 €’»

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συγκροτήματος Κτιρίων ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 2.480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ του Δήμου Ορεστιάδας περιλαμβάνει την εφαρμογή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με απώτερο στόχο την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και την βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης των χρηστών των κτιρίων με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας του Δήμου Ορεστιάδας για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο αλλά και την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
Το σχολικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από 13 κτίρια και περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, με τη συνολική τους επιφάνεια να ανέρχεται στα 6.461,22 m2. Το κτιριακό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από έντονη χρήση καθώς το σύνολο των κτιρίων χρησιμοποιείται από 425 μαθητές και 80 καθηγητές.
Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στα κτίρια είναι:
1 Τοποθέτηση θερμομόνωσης κελύφους και στεγών
2 Αλλαγή κουφωμάτων υαλοπινάκων
3 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων προηγμένης γενιάς τύπου LED
4 Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας
5 Δημιουργία νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
6 Τοποθέτηση και χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων
7 Δημιουργία κεντρικού σταθμού ελέγχου και επιτήρησης
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται στο σύνολό της από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο δράσης «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό