Δήμος Ξάνθης: Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα γεννηθέντων έτους 2006 (Κλάσεως 2027)

Δήμος Ξάνθης: Κατάρτιση Στρατολογικού Πίνακα γεννηθέντων έτους 2006 (Κλάσεως 2027)

Από το Τμήμα Αστικής Κατάστασης  και το Γραφείο Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας του Δήμου Ξάνθης, ανακοινώνεται ότι οι άρρενες  γεννημένοι το έτος 2006, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι αποκλειστικά και μόνο στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξάνθης ή της Δ.Ε. Σταυρούπολης (πρώην Δήμου Σταυρούπολης) , καλούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (κλικ για λήψη), η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία μας (διά ζώσης και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr (κλικ για λήψη)), με επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους, για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα έτους 2006.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας από την 10-02-2022 έως και την 11-03-2022 διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

Εναλλακτικά, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο Ξάνθης, Γραφείο Δημοτολογίου, κάθε εργάσιμη ημέρα , είτε του ενδιαφερόμενου, με την επίδειξη της πρωτότυπης αστυνομικής του ταυτότητας,  είτε ενός εκ των δυο γονέων του. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 25413 50831-50832.

Από το Γραφείο Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατώντας εδώ!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό