Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας ΑΜ-Θ: Σε ποιες περιοχές γίνονται νέες τοποθετήσεις και πού παραμένουν οι ίδιοι

Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας ΑΜ-Θ: Σε ποιες περιοχές γίνονται νέες τοποθετήσεις και πού παραμένουν οι ίδιοι

Μετά τις ετήσιες κρίσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, στις θέσεις τους παραμένουν οι Κωνσταντίνος Κούκουρας ως διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης ΑΜΘ και ο Κωνσταντίνος Παπάζογλου ως διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. 

Στις υπόλοιπες Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τοποθετούνται οι:

  • Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης ΑΜΘ: Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Κούκουρας

  • Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας: Αρχιπύραρχος Νικόλαος Μπαλατσούκας

  • Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Έβρου: Πύραρχος Σπύρος Κούτρας

  • Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης: Πύραρχος Κωνσταντίνος Παπάζογλου

  • Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης: Πύραρχος Ιωάννης Αραμπατζής

  • Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας: Πύραρχος Πασχάλης Χουρτερούδης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό