Κομοτηνή: Συνεδρίασε  με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής (videos)

Κομοτηνή: Συνεδρίασε με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής (videos)

Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, χθες Δευτέρα στο χώρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου της πόλης. Στην αρχή της συνεδρίασης έλαβε χώρα συζήτηση επί ερωτημάτων και προτάσεων που τέθηκαν από επικεφαλής παρατάξεως και Δημοτικούς Συμβούλους και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ» και διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

2. Έγκριση ή του σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ), με τίτλο: Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του -Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Κομοτηνής.

3. Έγκριση ή μη του σχεδίου σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής.

4. Έγκριση ή μη για 2η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής). 5. Διαπίστωση κατάλυσης τίτλου χρήσεως οικογενειακού τάφου.

6. Έγκριση ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης- ασφάλισης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αρωγής» της Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (αριθ. 4/2023 ΕΠΖ).

7. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής των Σταδίων Ι και ΙΙ της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

8. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».

9. Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».

10. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό