ΔΠΘ-ΑΠΘ-ΙΝΑΛΕ: Ολοκληρώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο του EcoScope στη Νέα Πέραμο Καβάλας

ΔΠΘ-ΑΠΘ-ΙΝΑΛΕ: Ολοκληρώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο του EcoScope στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Το 1ο Θερινό Σχολείο του έργου EcoScope πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) στην Νέα Πέραμο (Καβάλα) από τις 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Ένα πυκνό πρόγραμμα διαλέξεων, πρακτικών ασκήσεων και επιτόπιων επισκέψεων στο πεδίο,
υποστηριζόμενο από το επιστημονικό προσωπικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του ΙΝΑΛΕ έδωσε την δυνατότητα σε 35 περίπου νέους επιστήμονες και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα και το
εξωτερικό να έρθουν σε επαφή με νέες προσεγγίσεις στον τομέα της διαχείρισης αλιείας και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Το έργο EcoScope με συντονιστή Εταίρο το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και επικεφαλής τον Καθ. Α. Τσίκληρα αποσκοπεί στην προώθηση μίας μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας, βασισμένης
στο οικοσύστημα. Στο Θερινό Σχολείο δοκιμάστηκε η αρχική έκδοση της διαλειτουργικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου EcoScope υπό τον συντονισμό του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ΔΠΘ με επικεφαλής τον Καθ. Γ. Συλαίο. Το Θερινό σχολείο περιλάμβανε και μία ολοήμερη επίσκεψη στο Δέλτα του Ποταμού Νέστου όπου ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΝΑΛΕ, Δρ Μ. Κουτράκης παρουσίασε στο πεδίο τις κύριες πτυχές της αλιευτικής
δραστηριότητας τόσο στις λιμνοθάλασσες όσο και στην παράκτια ζώνη.
Το θερινό σχολείο του EcoScope αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης του επιστημονικού διαλόγου, δημιουργίας και παροχής μίας σύνθετης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στηριζόμενη στον συνδυασμό καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων
αιχμής που έχουν αναπτυχθεί στα επιστημονικά πεδία της ωκεανογραφίας και αλιείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό