ΕΦΚΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων για τις θερινές κατασκηνώσεις

ΕΦΚΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων για τις θερινές κατασκηνώσεις

Σε λειτουργία τίθεται από 20 Μαΐου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2024, τόσο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και για τα παιδιά με αναπηρία. Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά σε έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και παιδιά εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

Η 1η κατασκηνωτική περίοδος (15/6/2024 – 30/6/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία. Η 2η κατασκηνωτική περίοδος (1/7/2024 – 15/7/2024), αποκλειστικώς για παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η 3η κατασκηνωτική περίοδος (16/7/2024 – 30/7/2024), για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία. Η 4η κατασκηνωτική περίοδος (31/7/2024 – 14/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία. Η 5η κατασκηνωτική περίοδος (15/8/2024 – 29/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία. Η 6η κατασκηνωτική περίοδος (25/08/2024 – 3/9/2024) αφορά αποκλειστικώς παιδιά με αναπηρία και περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις των ανωτέρω ημερομηνιών ανά κατασκηνωτική επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, το χρονικό διάστημα διαμονής στην κατασκηνωτική επιχείρηση είναι 15 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10 για τα παιδιά με αναπηρία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό