Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων»

Εκδήλωση-συνάντηση εργασίας με θέμα «Η Επιστήμη των Πολιτών στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων» θα πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακής Αριστείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Ορθολογική διαχείριση του νερού στην Π-ΑΜΘ μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών» με ακρωνύμιο Eye4water, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Το αντικείμενο του έργου Eye4water αφορά στην ορθολογική διαχείριση λεκανών απορροής στην Περιφέρεια ΑΜΘ, και συγκεκριμένα του ποταμού Λίσσου,  στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην ΑΜΘ και στην συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών. Σκοπός  της συνάντησης  είναι η  ενημέρωση σχετικά με τα  επιστημονικά ευρήματα του έργου και η καταγραφή των  απόψεων των  εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την  διατύπωση  προτάσεων για την ορθολογική διαχείριση του ποταμού Λίσσου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αναλυτικά περιλαμβάνει :

ΑΤΖΕΝΤΑCitizen Science Workshop 

09.30Προσέλευσηεγγραφές

10.00Έναρξη-ΧαιρετισμοίΤεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Περιφερειακό Τμήμα ΘράκηςΓεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Παράρτημα ΘράκηςEurope DirectΑΜΘΔιαχειριστική Αρχή  ΕΠΑΝΕΚ

Εισηγήσεις10.20 Η Επιστήμη Των Πολιτών Στην Διαχείριση Του Νερού Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

10.30Σύντομη Παρουσίαση Του ΈργουΔρ. Διονύσης Λατινόπουλος, διαχειριστής  του έργου Eye4Water

10.40  Ευρήματα Από Την Παρακολούθηση Φυσικοχημικής Κατάστασης Π. ΛίσσουΧρήστος Ακράτος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

10.50  Μικροβιολογικό Προφίλ Υδρολογικής Λεκάνης Σπύρος Ντούγιας, Καθηγητής του Τμήματος  Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ

11.00   Ποσοτική Και Ποιοτική Κατάσταση Υπογείων Νερών Υδρολογικής ΛεκάνηςΑδάμ Αδαμίδης, Υπ. Διδ. Υδρογεωλόγος  

Παράλληλες συζητήσεις με καφέ (sciencecafé)

11.15-13.15  1η ομάδα: Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Επαγγελματίες  2η ομάδα: Υπηρεσιακοί παράγοντες,  Αυτοδιοίκητοί φορείς, ΜΚΟ, Πολίτες  3η ομάδα: Επιστημονικοί φορείς, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες

13.30   Σύνοψη εργασιών

13.45   Ελαφρύ γεύμα

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος Eye4Water ακολουθείστε το σύνδεσμο https://eye4water.com/%CE%9D%CE%AD%CE%B1/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό