ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Επιστολή με τις παρατηρήσεις του, στην προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», κατέθεσε προς τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στην επιστολή εκφράζεται η ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ένταξη στην οικογένεια του Εξοικονομώ ειδικού προγράμματος για Νέους.

Παράλληλα όμως επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρέμβασης σε επιμέρους σημεία όπως:

  1. Το bonus αποκέντρωσης, το οποίο σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος προβλέπεται σε Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28549/17.04.2019 στο χώρο της Θράκης αναφέρεται πληθυσμός 371.208 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 2011. Στην παραπάνω Υ.Α. αναλύεται ο χωρισμός των Δήμων σε Δημοτικές Ενότητες και των Δημοτικών Ενοτήτων σε Κοινότητες.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Δημοτικής Ενότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε στο χώρο της Θράκης τα κριτήρια πληρούν μόλις 4 Δημοτικές Ενότητες, 2 στην Π.Ε. Ροδόπης, 2 στην Π.Ε. Ξάνθης και καμία στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 4.290 κάτοικοι ή 1,15% του συνολικού πληθυσμού.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Κοινότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια καλύπτουν 191 Κοινότητες. 85 στην Π.Ε. Ροδόπης, 27 στην Π.Ε. Ξάνθης και 79 στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 107.926 κάτοικοι ή 29,05% του συνολικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά αν πρόθεση του προγράμματος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους τότε θα πρέπει να επικρατήσει η έννοια της Κοινότητας με αποτέλεσμα την  ταυτόχρονη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων αυτού.

  1. Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Ανακαινίζω» τονίζεται ότι είναι οριζόντια για όλους 30%, ενώ για την ίδια συμμετοχή σε περίπτωση δανειοδότησης το 50% είναι άτοκο.

Προτείνεται η εξέταση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης, ενώ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη σε ποσοστό 100% του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης.

  1. Προτείνεται η πρόβλεψη προκαταβολής της δημόσιας συμμετοχής προς τους αναδόχους – προμηθευτές των έργων, στο πρότυπο του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021, βοηθώντας ουσιαστικά στην ταχεία υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση στην απορρόφηση των πόρων του προγράμματος.
  2. Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών και των ελλείψεων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, προτείνεται η αύξηση στους προϋπολογισμούς των προτάσεων σε ποσοστό 20%.

Με τις παραπάνω βελτιώσεις πιστεύουμε ότιενισχύεται ο βασικός στόχος του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Η εγκατάσταση αλλά και η παραμονή της νεολαίας στον τόπο της .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                    

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ                          

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314

FAX :  25310 20960

email : tee_thrace@tee.gr

website : www.teethrakis.gr

ΚΟΜΟΤΗΝΗ : 21-11-2022

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :     970                              

 Προς

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Κώστα Σκρέκα

email: secmin@ypen.gr

Κοινοποίηση

  1. Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

κ. Γεώργιο Στασινό

email: president@central.tee.gr

  1. Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Θέμα:  Σχόλα – προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης επί της διαβούλευσης, αναφορικά με τη προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τη χαρά μας γιατί η οικογένεια του Εξοικονομώ, του πλέον πετυχημένου προγράμματος όπως φαίνεται από την τεράστια ανταπόκριση που έχει στις πλατιές μάζες, μεγαλώνει. Μεγαλώνει δίνοντας αυτή τη φορά τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους και να τις ανακαινίσουν.

Στα πλαίσια της διαβούλευσης, έχοντας και την εμπειρία των προηγουμένων αντίστοιχων προγραμμάτων, καταθέτουμε τα παρακάτω σχόλια – προτάσεις πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην επιτυχία του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

  1. Bonus αποκέντρωσης

Στην ενότητα ΕΝΙΣΧΥΣΗ αναφέρεται χαρακτηριστικά «Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (Βλ. Παράρτημα), προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.»

Στο παράρτημα όμως της προδημοσίευσης γίνεται αναφορά όχι σε Δημοτική Ενότητα αλλά σε Κοινότητες.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 28549/17.04.2019 στο χώρο της Θράκης αναφέρεται πληθυσμός 371.208 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Δημοτικής Ενότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια πληρούν μόλις 4 Δημοτικές Ενότητες, 2 στην Π.Ε. Ροδόπης, 2 στην Π.Ε. Ξάνθης και καμία στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 4.290 κάτοικοι ή 1,15% του συνολικού πληθυσμού.

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Κοινότητας (κάτω των 2.000 κατοίκων), τότε τα κριτήρια καλύπτουν 191 Κοινότητες. 85 στην Π.Ε. Ροδόπης, 27 στην Π.Ε. Ξάνθης και 79 στην Π.Ε. Έβρου. Σε αυτή την περίπτωση ο συνολικός πληθυσμός – στόχος είναι 107.926 κάτοικοι ή 29,05% του συνολικού πληθυσμού.

Συμπερασματικά αν πρόθεση του προγράμματος είναι να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους τότε θα πρέπει να επικρατήσει η έννοια της Κοινότητας με αποτέλεσμα την  ταυτόχρονη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων αυτού.

  1. Ποσοστό επιχορήγησης και ίδια συμμετοχή σκέλους «Ανακαινίζω».

Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Ανακαινίζω» τονίζεται ότι είναι οριζόντια για όλους 30%, ενώ για την ίδια συμμετοχή σε περίπτωση δανειοδότησης το 50% είναι άτοκο.

Προτείνεται η εξέταση αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης, ενώ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη σε ποσοστό 100% του επιτοκίου της δανειακής σύμβασης.

  1. Πρόβλεψη προκαταβολής στους αναδόχους των έργων.

Προτείνεται η πρόβλεψη προκαταβολής της δημόσιας συμμετοχής προς τους αναδόχους – προμηθευτές των έργων, στο πρότυπο του Προγράμματος Εξοικονομώ 2021, βοηθώντας ουσιαστικά στην ταχεία υλοποίηση των έργων και κατ’ επέκταση στην απορρόφηση των πόρων του προγράμματος. 

  1. Προϋπολογισμός προτάσεων.

Λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους των υλικών και των ελλείψεων στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, προτείνεται η αύξηση στους προϋπολογισμούς των προτάσεων σε ποσοστό 20%.

Πιστεύοντας κ. Υπουργέ,

Ότι οι προτάσεις μας ενισχύουν το βασικό στόχο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», ο οποίος θεωρούμε ότι είναι η εγκατάσταση αλλά και η παραμονή της νεολαίας στον τόπο της, είμαστε στη διάθεση, τη δική σας και των συνεργατών σας, για κάθε διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος  του ΤΕΕ-Θράκης

Δημήτριος K. Λουρίκας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό