ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν πρωίαν τῆς Τρίτης, 10ης Μαΐου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησεν πρός Κύριον ὁ μακαριστός Ἱερεύς Νικόλαος Σιδερᾶς, ὁ ὁποῖος διηκόνησεν ἐπί τριάκοντα καί ὀκτώ ἔτη τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας, εἰς τάς Ἐνορίας Ἁγίου Παύλου Γλυκονερίου καί Ἁγίου Δημητρίου Νέας Καλλίστης. Ὁ μακαριστός ὑπῆρξεν ἔγγαμος Κληρικός, πατέρας δύο τέκνων.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, θά ψαλεῖ τήν 10:30 πρωινήν τῆς Τετάρτης, 11ης Μαΐου ἐ.ἒ., εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τοῦ χωρίου Νέας Καλλίστης.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἄς ἔχωμεν τήν εὐχήν του!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό