Ένα υπερσύγχρονο ελικοδρόμιο θα αποκτήσει η Σαμοθράκη

Ένα υπερσύγχρονο ελικοδρόμιο θα αποκτήσει η Σαμοθράκη

Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του ελικοδρομίου Σαμοθράκης πραγματοποιήθηκε με την ένταξη του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης του Ελικοδρομίου Σαμοθράκης», στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Αερομεταφορών».

Το έργο, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, έχει αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ελικοδρομίου, καθώς περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

-Καθαίρεση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχει καταστραφεί,

-Χωματουργικές εργασίες για τον καθαρισμό και επανεπίχωση του δαπέδου προσγείωσης – απογείωσης και της ζώνης ασφαλείας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων,

-Κατασκευή νέου προκατασκευασμένου οικίσκου ελικοδρομίου και νέας περίφραξης,

-Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, φωτοσήμανσης και πυρασφάλειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό