Έναρξη εγγραφών στο κοινωνικό φροντιστήριο της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Έναρξη εγγραφών στο κοινωνικό φροντιστήριο της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί τήν ἀφιλοκερδῆ προσφοράν καθηγητῶν τῆς πόλεώς μας, τό Κοινωνικόν Φροντιστήριον θά λειτουργήσῃ κατά τό νέον σχολικόν ἔτος 2022 – 2023 διὰ τοὺς μαθητάς τοῦ Λυκείου εἰς τάς καταλλήλως διαμορφωθεῖσας αἰθούσας διδασκαλίας τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνοῦν μετά τοῦ ὑπευθύνου Ἱερέως π. Χρυσοβαλάντη Δήμου εἰς τόν τηλεφωνικόν ἀριθμόν 2531024457 ἤ νά ἐπισκέπτωνται αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

Οἱ ἐγγραφές ἐκκινοῦν τὴν 8ην Αὐγούστου 2022 καί θά διαρκέσουν ἕως τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 2022.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό