Ένας Καβαλιώτης στη Ρώμη

Ένας Καβαλιώτης στη Ρώμη

Ο Καβαλιώτης Πρόδρομος Τζουνόπουλος στο EUBalkan Youth Forum

Από τις 22 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη το EU–BalkanYouthForum με κεντρικό θέμα «Τι είναι Ευρώπη;». Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόταση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών LuigidiMaio, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας, το Περιφερειακό Γραφείο Συνεργασίας Νέων, το Κέντρο Μελέτης για τη Διεθνή Πολιτική και το Παρατηρητήριο BalcaniCaucasoTranseuropa, και χρηματοδοτήθηκε από  το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας. Στο φόρουμ συμμετείχαν συνολικά 78 νέοι, δύο από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ και τέσσερις από κάθε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες εργασίας με θέματα την διακυβέρνηση, την συνεργασία, το περιβάλλον, την οικονομία και τις νέες τεχνολογίες με στόχο την σύνταξη προτάσεων σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στις παραπάνω θεματικές.

Ο Πρόδρομος Τζουνόπουλος, φοιτητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επιλέχθηκε μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης πολλών υποψηφίων να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εργάστηκε στην ομάδα εργασίας με θέμα τις νέες τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με την ομάδα του συνέταξαν προτάσεις πάνω στον τριπλό άξονα Ευρωπαϊκή Ένωση – Εθνικές Κυβερνήσεις – Κοινωνία των Πολιτών. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα συμφώνησαν ομόφωνα ότι οι τρεις αυτοί δρώντες πρέπει να συνεργαστούν και να προσεγγίσουν από κοινού ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η εκπαίδευση των πολιτών στην ορθή χρήση του διαδικτύου και των μέσων δικτύωσης, η σταδιακή μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση με την καθιέρωση των ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών, η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στο ψηφιακό αυτό μοντέλο διακυβέρνησης μέσω πλατφόρμων διαβούλευσης, η κυβερνοασφάλεια και η ηθική στις νέες τεχνολογίες.

Την τελευταία ημέρα του φόρουμ, δόθηκε η ευκαιρία σε κάθε ομάδα εργασίας να επιλέξει από τρία άτομα για να παρουσιάσουν τις προτάσεις κάθε γκρουπ τόσο στην ολομέλεια του φόρουμ όσο και στον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών LuigidiMaio και την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντουμπράβκα Σουίτσα. Ο Πρόδρομος είχε την ιδιαίτερη τιμή να επιλεγεί από τους συναδέλφους του για να παρουσιάσει τις προτάσεις της ομάδας του στην ολομέλεια. Επιπλέον, το συνολικό κείμενο με τις προτάσεις όλων των ομάδων εργασίας θα παραδοθεί στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, με τους δύο εξέχοντες καλεσμένους να υπόσχονται στους νέους ότι οι προτάσεις τους θα συζητηθούν και θα ληφθούν υπόψη στα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό