ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4919/2022/ΦΕΚ Α΄71 (άρθρα 53-55) –ενημερώνει τα μέλη του για την αναγκαιότητα της καταχώρησης του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης του –εφόσον υφίσταται αυτός-  για τους κάτωθι λόγους :

  • Διασφάλιση της μοναδικότητας του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής σας.
  • Προστασία της φήμης της επιχείρησής σας από την εκμετάλλευση του (δ.τ.) από κακόβουλους τρίτους.
  • Αποτροπή κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού σας από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στον νέο Ν. 4919/2022  προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

 Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Αντώνης Γραβάνης, σε δηλώσεις του για την κατοχύρωση του διακριτικού τίτλου των επιχειρήσεων, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, φροντίζει να είναι πάντα δίπλα στα μέλη του, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, η κατοχύρωση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των επιχειρήσεων, επιτυγχάνει μεν τη διαφύλαξη του τίτλου της κάθε επιχείρησης και αποτρέπει δε, κάθε πιθανότητα σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού ή την εκμετάλλευση της φήμης της επιχείρησης από τρίτους.

Για το λόγο αυτό συστήνουμε την επίσπευση των διαδικασιών καταχώρισης του διακριτικού τίτλου για όλες τις επιχειρήσεις- μέλη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου στο τηλ.2531022547»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό