Υιοθετήθηκαν οι τροπολογίες Κουντουρά για τη στήριξη του τουρισμού και των μεταφορών στη γνωμοδότηση της TRAN για τον προϋπολογισμό 2023

Υιοθετήθηκαν οι τροπολογίες Κουντουρά για τη στήριξη του τουρισμού και των μεταφορών στη γνωμοδότηση της TRAN για τον προϋπολογισμό 2023

Σημαντικές τροπολογίες που κατάρτισε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά  και αφορούν στην ανάγκη επαρκούς στήριξης του τουρισμού και των μεταφορών, ιδιαίτερα των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους αυτούς,  υιοθετήθηκαν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής  Μεταφορών και Τουρισμού TRAN για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023.

Οι τροπολογίες της Ευρωβουλευτή, συντονίστριας της LEFT στην Επιτροπή TRAN, εγκρίθηκαν στη γνωμοδότηση της  TRAN που υπερψηφίστηκε σε ειδική συνεδρίαση στο Στρασβούργο  και αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάγκη να υποστηριχθούν επαρκώς οι κλάδοι των μεταφορών και του τουρισμού στα  εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών-μελών με την αντίστοιχη ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην κοινωνική διάσταση, για τη στήριξη των εργαζομένων στους κλάδους αυτούς.

Συγκεκριμένα οι πέντε βασικές τροπολογίες της Έλενας Κουντουρά που εγκρίθηκαν είναι:

  1. Η κοινωνική διάσταση, όπως η δίκαια, προσιτή και δίκαιη κινητικότητα και οι εργασιακές συνθήκες στον τομέα των μεταφορών δεν καλύπτεται επαρκώς στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών-μελών. Ζητείται από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τις κοινωνικές πτυχές ως οριζόντια προτεραιότητα για τα διάφορα μέτρα στον τομέα των μεταφορών.
  2. Ο τουρισμός είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με ευρύ αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. Όμως, το μεγάλο εύρος των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το  Next Generation EU αποτελεί ένα δύσκολο σύστημα, πρώτα από όλα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  3. Το ποσοστό των διαθέσιμων για τη στήριξη του τουρισμού  χρηματοδοτήσεων σε πολλά εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δεν αρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευρέως αποκλεισμένες από το σχεδιασμό των εθνικών σχεδίων για επωφελή στήριξη από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας  RRF.  Ζητείται από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους σχέδια δίνουν την κατάλληλη ώθηση ανάκαμψης στον τουριστικό τομέα, με βάση τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων στον κλάδο.
  4. Ο τουρισμός είναι βασικός τομέας για την οικονομία της ΕΕ κα επιταχυντής της ανάπτυξης για πολλούς ακόμη τομείς, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα σε περισσότερο από το 10% του ΑεγχΠ της ΕΕ και 11% της απασχόλησης. Έχει σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και την κοινωνική ευημερία, ειδικά σε περιοχές που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό, και συμβάλλει στην εδαφική συνοχή. Για να διατηρήσει το σημαντικό του ρόλο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, απαιτείται πιο βιώσιμος τουρισμός, διασφαλίζοντας σταθερές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
  5. Τα σοβαρά προβλήματα στα ταξίδια σε πολλά αεροδρόμια στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων ακυρώσεων πτήσεων, απολεσθέντων αποσκευών, σοβαρών καθυστερήσεων κ.α. οφείλονται κυρίως στη σημαντική έλλειψη προσωπικού στον κλάδο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό