Ενημέρωση επιλεγέντων για 8μηνη απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής

Ενημέρωση επιλεγέντων για 8μηνη απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής

Όσοι έχουν επιλεγεί για απασχόληση στον Δήμο Κομοτηνής, στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/ συναφείς, φορείς Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», υποχρεούνται να προσέρχονται στο Δημαρχείο για να καταθέτουν το ενημερωτικό σημείωμα που θα παραλαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ.

Η προσέλευση και η κατάθεση του σημειώματος καθώς επίσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 9:00 π.μ. -12:30 μ.μ., στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πληροφορίες στον Δημήτρη Καρακώτσιο. Τηλέφωνο: 2531352470 και 2531352443.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό