Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΕΡΟΔ):-Ευεργετικά μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΕΣΠΕΕΡΟΔ):-Ευεργετικά μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (#ΕΣΠΕΕΡΟΔ), αναδεικνύει ότι κατά τους τελευταίους μήνες οπότε και βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο «ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων» για το στρατιωτικό προσωπικό , έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πολλών προβλημάτων καθώς και η αύξηση των παραπόνων από θιγόμενους στρατιωτικούς.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

ΘΕΜΑ: Ευεργετικά Μέτρα και Διοικητικές Διευκολύνσεις για το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ.: α. Φ.454/11/229946/Σ.3662/2023-ΦΕΚ 3267Β΄/17 Μαι 23) β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1046/29.5.2023 έγγραφο ΠΟΕΣ
1. Σας αναφέρουμε ότι κατά τους τελευταίους μήνες οπότε και βρίσκεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο «ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων» για  το στρατιωτικό προσωπικό [(α) σχετικό], έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πολλών προβλημάτων καθώς και η αύξηση των παραπόνων από θιγόμενους στρατιωτικούς.
2. Όπως έχει ήδη αναδείξει ήδη η Ομοσπονδία, ένα από τα σημεία που υπέστησαν δυσμενή μεταβολή ήταν και ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία, στον οποίον, πλέον, προστέθηκε η απάνθρωπη προϋπόθεση για«ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία», γεγονός που καθιστά προφανές ότι,πλέον,για την στρατιωτική υπηρεσία, άτομο με αναπηρία δεν είναι  απλά κάποιος που βεβαιωμένα έχει πιστοποιημένα ποσοστό αναπηρίας από ένα ποσοστό και άνω.
3. Από την ημέρα της δημοσίευσης της (α) σχετικής, πλήθος συναδέλφων μας που επιμελούνται ΑμεΑ προσπάθησαν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να υπαχθούν εκ νέου στις «ευεργετικές ρυθμίσεις».
Εντούτοις, όπως μας μεταφέρεται με οργή και αγανάκτηση, σε όλες τις περιπτώσεις διαπίστωσαν με έκπληξη ότι, το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν  εξουσιοδοτείται να πιστοποιεί τη ζητούμενη ανικανότητα για κάθε εργασία, παρά μόνο το ποσοστό αναπηρίας.
4. Παρά ταύτα, ως μας έχει μεταφερθεί, υπέβαλαν στην Υπηρεσία δικαιολογητικά που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά αυτά τους επεστράφησαν ως  ελλιπή, γεγονός που συνεπάγεται τον άμεσο αποκλεισμό των στρατιωτικών από   τις προβλέψεις της ΚΥΑ λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των αναγκαίων κριτηρίων. Κοινώς, αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι η ΥΑ έχει θέσει προϋπόθεση της οποίας η εκπλήρωση είναι αδύνατη, προκειμένου να αποκλείει δικαιούχους προς όφελος της Υπηρεσίας, ακριβώς όπως είχε αποκαλύψει η ΠΟΕΣ.
5. Με ιδιαίτερη λύπη διαπιστώνουμε, όχι μόνο ότι η λέξη «μέριμνα» στις ΕΔ έχει καταντήσει σχεδόν κενή περιεχομένου, ούτε καν και ότι παρουσιάζει ολοένα λιγότερη ανθρωπιά ακόμα και απέναντι σε οικογένειες και στελέχη που ανεβαίνουν καθημερινά το δικό τους Γολγοθά, αλλά ακόμα σοβαρότερα ότι η θεσμοθέτηση αυτής της απάνθρωπης στάσης που αναμφίβολα μας γυρνάει σε άλλες εποχές, κρίνεται υπηρεσιακά ως σχεδόν φυσιολογική.
6. Κατόπιν των προαναφερθέντων ζητάμε άμεσα διευκρινίσεις στα εξής ζητήματα:

α. Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) έχουν λάβει σχετικές οδηγίες, ώστε να δύνανται να χορηγούν τις γνωματεύσεις που
προβλέπει για την περιγραφείσα περίπτωση η (α) σχετική ΥΑ;

β. Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερα σοβαρής κοινωνικής διάστασης του προβλήματος, είναι δυνατόν να ζητείται γνωμάτευση ακόμα και σε περιπτώσεις όπου προδήλως από το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας η αδυναμία προς εργασία;
7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
8. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.

Ο Πρόεδρος -Χρήστος Ουζουνάκης-Σχης (ΠΖ)-6947822736

Ο Γεν. Γραμματέας- Δημήτριος Αρβανιτούδης- Επχίας (ΔΒ) 6975609252

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό