Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

Στόχος είναι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 2000 γυναικών και δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020

Ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

 

Tον Μάρτιο του 2021 ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά η ένταξη άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο βελτιωμένο πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) του ΟΑΕΔ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενώ δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργοδότες/-τριες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων γυναικών στο πρόγραμμα αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ολοκληρώσουν έναν κύκλο συνεδριών εργασιακής στήριξης, που θα τους παρασχεθεί από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Κομοτηνής.

Πρόκειται για μια υπηρεσία ανοιχτής πρόσβασης η οποία έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών-στήριξης για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης, υποστηρικτικών υποδομών αλλά και για θέματα αυτοαπασχόλησης ή/ και δημιουργίας επιχείρησης.

Η Εργασιακή Συμβουλευτική αξιοποιεί εργαλεία όπως η συνέντευξη, η αφήγηση ζωής, οι τεχνικές ενίσχυσης δεξιοτήτων και ασκήσεις προσομοίωσης με στόχο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συμβουλευόμενες αντιλαμβάνονται και βιώνουν την κοινωνική πραγματικότητα.

Στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας αποτελεί η στήριξη και η ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας και της αυτενέργειάς τους, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των επαγγελματικών τους στόχων.

Εκτός από τις υπηρεσίες Εργασιακής Συμβουλευτικής, τα στελέχη παράλληλα παρέχουν κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη σε ενήλικες γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και με τήρηση του απορρήτου της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Όσες γυναίκες έχουν υποστεί έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής του ΚΕΘΙ το οποίο εντάσσεται στις δομές του Δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020.

Μιλώντας για το θέμα ο Ψυχολόγος στον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, Χρήστος Σερμπέζης, ανέφερε πως για την ένταξη των γυναικών στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ολοκλήρωση κάποιων συνεδριάσεων συμβουλευτικής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης και εργασιακής στήριξης.

«Μέχρι στιγμής 2 γυναίκες έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο πρόγραμμα, που έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές συνεδρίες. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για το πρόγραμμα. Πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των 2000 γυναικών, από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ‘κλείσει’ η περίοδος των αιτήσεων και να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος», τόνισε ο κ. Σερμπέζης.

Για σχετικές πληροφορίες ή προγραμματισμό συνάντησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας. Διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου (επί της Δημοτικής Αγοράς Νο8)

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 8 πμ – 4 μμ Τηλέφωνο: 25310 33290 E-mail: komotini@isotita.gr www.kethi.gr, www.womensos.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό