Έρευνα Pricefox.gr – Focus Bari: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα Pricefox.gr – Focus Bari: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα Pricefox.gr – Focus Bari: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Η έρευνα του Pricefox.gr με στοιχεία της FocusBari παρουσιάζει την εξέλιξη της χρήσης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα το 1ο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Επικρατέστεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύουστην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ως φυσικό επακόλουθο, οιηλεκτρονικέςαγορέςήτανπολύψηλάστουςλόγουςχρήσηςτουδιαδικτύουκαισυγκεκριμέναήταν ο 3ος επικρατέστερος. Αυτόάλλαξετο 1οεξάμηνοτου 2022 μετιςηλεκτρονικέςαγορέςνακαταλαμβάνουντην 5ηθέση. Τακοινωνικάδίκτυα, ηαναζήτησηπληροφοριών και τοemailαποτελούντουςτρειςπρώτουςλόγουςγιατουςοποίουςοιΈλληνεςχρησιμοποιούντοδιαδίκτυο.

Πόσα ξοδεύουν online κατά μέσο όρο οι Έλληνες σε περίοδο εξαμήνου

Μετάτηναύξησητωνonlineαγορώνκατάτηδιάρκειατηςπανδημίας, οιΈλληνεςπαρέμεινανεξοικειωμένοιμετιςonlineαγορέςκαι μάλιστα αύξησαν το μέσο όρο χρημάτων που ξοδεύουν onlineαπό 806€ το 1ο  εξάμηνο του 2021 σε 869€ το 1ο εξάμηνο του 2022. Οι άντρες συνεχίζουν να ξοδεύουν περισσότερα από τις γυναίκες καθώς κατά μέσο όρο στο εξάμηνο οι ηλεκτρονικές αγορές τους κινήθηκαν στα 933€ με το αντίστοιχο ποσό για τις γυναίκες να κυμαίνεται στα 811€. Αναλύονταςτιςηλικιακέςκλίμακες, άνδρεςκαιγυναίκεςμεταξύ25-34 ετώνξοδεύουνμεδιαφοράτομεγαλύτεροποσόσεηλεκτρονικέςαγορές το εξάμηνο φτάνοντας τα 1031€. Τέλοςοικάτοικοιτηςπρωτεύουσαςξοδεύουνμεδιαφοράτομεγαλύτεροποσόσεηλεκτρονικέςαγορέςσεεπίπεδοεξαμήνου, 1065€, με τους Θεσσαλονικείς να ακολουθούν στα 866€ και το υπόλοιπο της Ελλάδας να κινείται σε έναν μέσο όρο της τάξεως των 736€.

Οι προτιμήσεις των Ελλήνων στις online αγορές

Ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρονικάείδη, καλλυντικά καιηλεκτρικέςσυσκευέςπαραμένουνοι 5 επικρατέστερες κατηγορίες ειδών στις onlineαγορές στην Ελλάδα. Ωστόσο, σεσχέσημετο 1οεξάμηνοτου 2021 παρατηρείταιμιαμικρήπτώσησεόλεςαυτέςτιςκατηγορίες καθώς πλέον περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να κάνουν τις αγορές αυτές σε φυσικά καταστήματα μετά και το πέρας της πανδημίας και των lockdowns.  Οιμεγάλεςαλλαγέςκαιαυξήσειςπαρατηρούνταισεonlineκρατήσειςξενοδοχείων(+177%), αεροπορικών εισιτηρίων (+133%), εισιτηρίων διασκέδασης όπως σινεμά και θέατρο (+231%). Η ασφάλεια αυτοκινήτου onlineπαραμένει την Ελλάδα σε ποσοστά της τάξεως του 10%.

Το καταναλωτικό προφίλ όσων αγοράζουν ασφάλεια αυτοκινήτου online

Οικαταναλωτέςπουαγοράζουνασφάλεια αυτοκινήτουonlineείναισεγενική ομολογία περισσότεροι έμπειροι και εξοικειωμένοι με τις onlineαγορές. Σεπερίοδοεξαμήνουπραγματοποιούνκατάμέσοόρο 33 onlineαγορές (1656€ κατά μέσο όρο συνολικά)σεσύγκριση με τις 20 onlineαγορές (869€ κατά μέσο όρο συνολικά) που πραγματοποιούν όσοι ακόμη δεν αγοράζουν την ασφάλεια αυτοκινήτου τους online.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα

ΟιΈλληνες ξοδεύουνκατά μέσοόρο 86 λεπτάτην μέρασταμέσακοινωνικήςδικτύωσηςελαφρώςμειωμένη διάρκεια σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο που ήταν 97 λεπτά. Οινεότερεςηλικίεςόπωςείναιλογικόξοδεύουνακόμηκαι 2 ώρεςκατάμέσοόροτηνημέρα.

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Facebook, παρά την μικρή πτώση σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2021, διατηρείται στην κορυφή με το Viber να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. ΑύξησηπαρατηρείταιστουςχρήστεςTikTokμετομερίδιο του να ξεπερνά το 30%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό