Εβροφάρμα: Ένα παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας

Εβροφάρμα: Ένα παράδειγμα εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας

Tην ενίσχυση του βαθμού συνειδηποίησης των πολιτών σε διεθνές επίπεδο στα θέματα της κυκλικής οικονομίας δείχνουν έρευνες που έχουν εκπονηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των φυσικών πόρων, την παραγωγή ρύπων, τη διαφαινόμενη επισιτιστική και ενεργειακή κρίση και απαιτούν λύσεις με βάση τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Καθώς αντιλαμβάνονται την ανάγκη να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια αλλαγή, είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν οργανισμούς και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μοντέλο κυκλικής οικονομίας έναντι των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν γραμμική οικονομία. Να στηρίξουν δηλαδή την αειφορία, μέσα από έναν κύκλο που ξεκινά από την παραγωγή και αξιοποιεί το κάθε τι, πριν καταλήξει ξανά στη γη, με τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο.

Η γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα αναγνώρισε ότι για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να διασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και θα συμβάλλει θετικά στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Η εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει στις παραγωγικές της δραστηριότητες το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παραγωγική αλυσίδα των προϊόντων όπως το γάλα, το γιαούρτι και τα τυροκομικά από το χωράφι μέχρι το ράφι, παράγονται με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα και περιορισμένη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ενέργειας

Ο Όμιλος Εβροφάρμα κατασκεύασε και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2020 μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής πράσινης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικού κόστους 5 εκατομμυρίων ευρώ, δίπλα στο στάβλο της θυγατρικής εταιρείας, Campus, στο χωριό Μέστη Έβρου. Όλα τα οργανικά απόβλητα, που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες, συλλέγονται καθημερινά και οδηγούνται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Με συνεχή και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τροφοδοτούνται δύο αναερόβιοι βιοαντιδραστήρες, όπου η ανάπτυξη θερμόφιλων βακτηριδίων προκαλεί ζύμωση και ταυτόχρονα  έκλυση βιοαερίου με 60% περιεκτικότητα σε μεθάνιο (CH₄). Οι βιοαντιδραστήρες παράγουν συνεχώς βιοαέριο και ανά 7 ώρες, υγρό υπόλειμμα. Το βιοαέριο οδηγείται ως καύσιμη ύλη στην ηλεκτρογεννήτρια όπου παράγεται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού και αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 2000 νοικοκυριών. Παράλληλα, παράγεται πράσινη θερμική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του στάβλου. Το αποτύπωμα της συγκεκριμένης πράσινης ενέργειας αντανακλάται τόσο στο περιβάλλον, όσο και για στο τοπικό οικοσύστημα.

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 3.500 τόνους ανά έτος

Η εταιρεία με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στην ανάσχεση  της Κλιματικής Αλλαγής και των επιπτώσεών της, καθώς μειώνονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα  κατά 3.500 τόνους ετησίως. Η εν λόγω ποσότητα αέριων ρύπων που δεσμεύεται ισοδυναμεί με τους ρύπους που εκπέμπειένα αυτοκίνητο σε μία διαδρομή 25 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και ισοδυναμεί με 28.000 φορές την απόσταση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα.

Επιπλέον, ωφελείται το τοπικό οικοσύστημα, αφού μειώνονται οι οσμές και βελτιώνεται η ευζωΐα των αγελάδων.

Το υγρό υπόλειμμα που παράγεται από τον βιοαντιδραστήρα, είναι απαλλαγμένο από παθογόνα βακτήρια, αφού με την θερμόφιλη ζύμωση  δημιουργούνται ισοδύναμα αποτελέσματα της παστερίωσης και οδηγείται στον διαχωριστή όπου παράγονται το υγρό και το στερεό κλάσμα.  Αφενός το στερεό κλάσμα, επαναχρησιμοποιείται για στρωμνή στις αγελάδες με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες αχύρου. Αφετέρου το υγρό κλάσμα -πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, άνθρακα και πολύτιμα ιχνοστοιχεία –αποτελεί ιδανικό εδαφοβελτιωτικό υλικό για οργανική λίπανση των χωραφιών. Αντικαθιστά, δηλαδή, τα ανόργανα χημικά λιπάσματα η παρασκευή των οποίων απαιτεί υπερβολική ενέργεια και ταυτόχρονα εξαντλεί τα φυσικά αποθέματα.

Η σημασία της χρήσης οργανικού εδαφοβελτιωτικού

Επιπρόσθετα, η χρήση του οργανικού εδαφοβελτιωτικού δημιουργεί αποδεδειγμένη περιβαλλοντική αξία, αφού αυξάνει το ποσοστό οργανικής ουσίας στο χωράφι. Σημειώνεται ότι η απανθρακοποίηση επιβάλλεται από τις ορθές γεωργικές πρακτικές της Ε.Ε. στη διαχείριση του εδάφους με οργανική λίπανση, δίνοντας έτσι λύση στο πρόβλημα της ερημοποίησής της γης.

Με την επιστροφή στο χωράφι και την παραγωγή των ζωοτροφών που θα ταϊστούν τα ζώα, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ένας κύκλος αειφορίας προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας και -ειδικότερα- του περιβάλλοντος.

Evrofarma-Capital

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό