Εξεδόθη το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΑΡΡΗΣΙΑ» της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Εξεδόθη το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΑΡΡΗΣΙΑ» της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Εὐχαρίστως πληροφοροῦμεν τούς ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅτι ἐξεδόθη τό 32ο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Παρρησία».

Οἱ πιστοί  μποροῦν νά προμηθευθοῦν τό ὡς ἂνω τεῦχος ἀπό τόν Πρόναο τῶν  Ἱ. Ναῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό