Φορολογικές δηλώσεις: Μεγάλη προσοχή στο Ε2-Ποιες παγίδες μπορεί να αυξήσουν  το φόρο

Φορολογικές δηλώσεις: Μεγάλη προσοχή στο Ε2-Ποιες παγίδες μπορεί να αυξήσουν το φόρο

Το έντυπο Ε2 θέλει μεγάλη προσοχή στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς κρύβει παγίδες που αυξάνουν το φόρο.

Παγίδες που αυξάνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση θα πρέπει να αποφύγουν οι φορολογούμενοι εφέτος κατά τη συμπλήρωση του Ε2.

Τα σημεία του Ε2 που θα πρέπει να προσέξουν είναι τα εξής:

Είδος ακινήτου. Η στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση κατοικίας, γραφείου κ.ά.

Ανείσπρακτα ενοίκια. Δηλώνονται στο Ε2 αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην εφορία. Για να μη φορολογηθούν, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της. Ανείσπρακτα ενοίκια που δηλώθηκαν το προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 του Ε1 και εισπράχθηκαν το 2023, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.

Βραχυχρόνια μίσθωση. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης 17 δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.). Επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2023.

Σύζυγοι. Εφόσον η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

Συνιδιοκτησία. Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

Ανήλικο τέκνο. Ακίνητο και εισόδημα που προκύπτει απ’ αυτό το οποίο έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Λάθη. Εάν εντοπίσετε λάθος, θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Πηγή: dnews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό