ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., παρατέθηκε σέ  κατάστημα τῆς πόλης, γεῦμα ἀπό τόν Σεβασμιώτατο πρός τιμήν τῶν ἐργαζομένων στόν Τομέα Καθαριότητος καί τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς,.

Παρευρέθηκαν, ὁ Δήμαρχος Κομοτηνῆς κ. Ἰωάννης Γκαράνης, οἱ ἁρμόδιοι Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Διευθυντής καί οἱ ἐργαζόμενοι στήν καθαριότητα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξῆρε τόν καθημερινό ἀγῶνα τῶν ἐργαζομένων νά διατηροῦν τήν πόλη κάθε μέρα καθαρή σέ δύσκολες συνθῆκες, συμβάλλοντας ἒτσι ἀποφασιστικά στήν διατήρηση τῆς ὂμορφης εἰκόνας της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό