Για 3η συνεχή χρονιά η Japan Tobacco Inc. στις Λίστες «Α» του CDP για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια των Υδάτων

Για 3η συνεχή χρονιά η Japan Tobacco Inc. στις Λίστες «Α» του CDP για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια των Υδάτων

Για 3η συνεχή χρονιά η Japan Tobacco Inc. στις Λίστες «Α» του CDP
για την Κλιματική Αλλαγή και την Ασφάλεια των Υδάτων

H“βιώσιμη” ατζέντα της Japan Tobacco Inc.

Η Japan TobaccoInc.διακρίθηκε για 3η συνεχή χρονιά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ανάληψη δράσης για την προστασία της ασφάλειας των υδάτων κατακτώντας μια θέση στις διακεκριμένες “A Lists” για την εταιρική βιωσιμότητα από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό CarbonDisclosure Project (CDP).

 

Στις 53 πιο «ευαίσθητες» εταιρείες

Η Japan TobaccoInc.είναι μια από τις 53 εταιρείες στον κόσμο και από τις 18 εταιρείες στην Ιαπωνία που πέτυχαν το “ClimateChange A List” και το “WaterSecurity A List”, από περισσότερες από 13.000 εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δημοσιοποίησης του CDP το 2021. Αυτό σηματοδοτεί στην ουσία την 4η αναγνώριση του ομίλουγια την κλιματική αλλαγή μετά το 2016, το 2019 και το 2020, καθώς και την 3η συνεχόμενη αναγνώρισή του για την ασφάλεια των υδάτων από το 2019.

Η «Λίστα Α» του CDP είναι ένας θεσμός που αναγνωρίζει τις διεθνείς εταιρείες που ηγούνται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το CDP βαθμολογεί εταιρείες από D μέχρι A, με βάση την περιβαλλοντική τους επίδοση, η οποία ξεκινά με τη δημοσιοποίηση και στη συνέχεια με την ευαισθητοποίηση και τη διαχείριση για να καταλήξει στην ηγετική θέση.

 

«Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της ατζέντας»

Ο KazuhitoYamashita, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερος Αντιπρόεδρος καιΕπικεφαλής Βιωσιμότητας, Συμμόρφωσης και Γενικών Υποθέσεων του ομίλου JTδήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμπεριλαμβανόμαστε στη ‘Λίστα Α’ Κλιματικής Αλλαγής και στη ‘Λίστα Α Ασφάλειας των Υδάτων’ του CDP για 3η συνεχή χρονιά. Αυτό αντικατοπτρίζει σαφώς τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να επεκτείνουμε τη διαφάνειά μας στη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Το ενδιαφέρον της Κοινωνίας για δράσεις ESG και οι απαιτήσεις της από τις εταιρείες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος αφυπνίζεται από τη σημασία που έχει για τις εταιρείες να εργαστούν για τη βιωσιμότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Όμιλος JT έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο και οι εργαζόμενοί μας εργάζονται καθημερινά για την αντιμετώπιση ζητημάτων ESG. Ειδικότερα, σημειώνουμε σταθερή πρόοδο προς την κατεύθυνση του «Περιβαλλοντικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου JT» με ρυθμό που θα υπερβαίνειτους στόχους μας».

Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος JT παρουσίασε το Περιβαλλοντικό Σχέδιο 2030 του Ομίλου JT» το 2019, αντανακλώντας τις αλλαγές στο επιχειρηματικό του περιβάλλον, με βασικές περιοχές εστίασης τους τομείς «Ενέργεια και Εκπομπές», «Φυσικοί Πόροι» και «Απόβλητα». Συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων που λαμβάνει ο Όμιλος για τη μείωση της συμβολής του στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και από τις πρώτες ύλες και τις υπηρεσίες που αγοράζει. Όσον αφορά στην ασφάλεια των υδάτων, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τα μέτρα που λαμβάνει για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χρήσης τους στις δραστηριότητές του και της βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνου στην αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, ο Όμιλος JT σχεδιάζει να επικαιροποιήσει τους στόχους για την «Ενέργεια και τις Εκπομπές» στο «Περιβαλλοντικό Σχέδιο 2030 του Ομίλου JT», προκειμένου να εκπληρώσει την κοινωνική του ευθύνη να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας Κοινωνίας χωρίς εκπομπές CO2 παγκοσμίως. Μάλιστα προκειμένου να διασφαλιστεί η κληροδότηση ενός υγιούς και βιώσιμου περιβάλλοντος στις μελλοντικές γενιές, η Japan Tobacco Inc. δεσμεύεται να επιτύχει ισορροπία μεταξύ των εταιρικών δραστηριοτήτων και της διατήρησης του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις τόσο στην ευρύτερη Κοινωνία όσο και εντός του ομίλου.

 

Σχετικά με τον CDP

Ο CDP και είναι ένας κορυφαίος διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Λονδίνο που επιδιώκει την επίτευξη βιώσιμων οικονομιών, αξιολογώντας τη δημοσιοποίηση και τις ενέργειες από εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Εκπροσωπώντας πάνω από 590 επενδυτές με περιουσιακά στοιχεία 110 τρισ. δολάρια, ο CDP στέλνει ερωτηματολόγια σε εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρείες παγκοσμίως προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητές τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων. Στη συνέχεια αξιολογεί τις  απαντήσεις και δημοσιεύει τις σχετικές βαθμολογίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό