Γιάννης Γκαράνης για ιδιωτικοποίηση Κάμπινγκ Φαναρίου : «Η ΕΤΑΔ δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Δήμο Κομοτηνής»

Γιάννης Γκαράνης για ιδιωτικοποίηση Κάμπινγκ Φαναρίου : «Η ΕΤΑΔ δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Δήμο Κομοτηνής»

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της  www.e-publicrealestate.gr, για την μακροχρόνια εκμίσθωση του Κάμπινγκ Φαναρίου Κομοτηνής μετά των πάσης φύσεως κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων, για είκοσι (20) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, και με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα (10) έτη.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του τουριστικού ακινήτου, υποχρέωση την οποία θα αναλάβει ο ανάδοχος με δικές του δαπάνες.

Για το θέμα τοποθετήθηκε στο enanews.gr ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης τονίζοντας ότι η ΕΤΑΔ δεν συνεργάζεται και δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Δήμο Κομοτηνής για αυτό προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.

Reportaz – Video : EnaChannel

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό