Η Απογραφή πάει Σχολείο (Census@School)

Η Απογραφή πάει Σχολείο (Census@School)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα.

H ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», οργάνωσε για τους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολείο» (Census@School) ώστε να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μία απογραφική έρευνα.

Οι μαθητές/τριες, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού τους, μπαίνουν στην εφαρμογή και συμπληρώνουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τον αθλητισμό και τις συνήθειες τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες συλλέγουν και αναλύουν στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας. Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία:

▪ να μάθουν πώς διενεργείται μία απογραφική έρευνα,

▪ να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα,

▪ να διατυπώσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και

▪ να παρουσιάσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα τους, προωθώντας τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό