Η Φιλανθρωπική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το παρελθόν έτος  2022

Η Φιλανθρωπική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το παρελθόν έτος 2022

Ἡ Ἱερά Σύνοδος δια  τοῦ ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 4967/2328/6-10-2023 Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς καταγράφει τα συνολικά ἔξοδα, τα ὁποῖα
διετέθησαν ἀπό την Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν και  τις Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά το παρελθόν ἔτος 2022
δια φιλανθωπικούς σκοπούς.
Δημοσιοποιοῦμεν την σχετικήν Κατάστασιν, προς ἐνημέρωσιν τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Δείτε την κατάταση (αρχείο σε pdf):6cd-001

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό