Η βάπτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Η βάπτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του ἀγίασε τή γή καί τόν ἀέρα, ἐνώ μέ τή Βάπτισή του ἀγίασε καί τά ὕδατα.

 

Τό μυστήριο τῆς Θείας Ἐπιφανίας γνώρισαν σήμερα οἱ μικροί μαθητές τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν μας, μέσα από βυζαντινές εικόνες, συζητήσεις καί κατασκευές. Καλά Θεοφάνια!

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό