Η βιομηχανία έτοιμη να ενστερνισθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη  Κοινή εκδήλωση UN Global Compact Network Greece και ΣΒΕ

Η βιομηχανία έτοιμη να ενστερνισθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη Κοινή εκδήλωση UN Global Compact Network Greece και ΣΒΕ

Με γνώμονα την πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ανοίγει το δρόμο για ένα ακμάζον και ανθεκτικό μέλλον, το UN Global Compact Network Greece και ο ΣΒΕ συνδιοργάνωσαν, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 με επιτυχία την εκδήλωση «Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Από τη δέσμευση στην πράξη», η οποία υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece, κ. Ιουλία Τσέτη, τόνισε ότι: «Έχουμε την υποχρέωση να εμφυσήσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας την αναγκαιότητα κατεύθυνσης σε δράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής επαγρύπνησης. Πρόκειται για ένα χρέος συλλογικό και ατομικό και μία παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές».

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λουκία Σαράντη, από την πλευρά της, δήλωσε ότι «Σήμερα, η βιομηχανία, η οποία οφείλει πάντα να δείχνει προσοχή στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, είναι έτοιμη να συμμετέχει σ’ αυτήν την πρωτοβουλία. Και εμείς ως ΣΒΕ χαιρετίζουμε αυτήν την προσπάθεια, έχοντας ψηλά στην ατζέντα μας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την συμπερίληψη. Οι στόχοι SDGs δεν είναι απρόσωπα δεδομένα χωρίς αντίκρισμα, ούτε προσανατολίζονται αποκλειστικά στην επαύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της βιομηχανίας. Αλλά κυρίως, μας δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και ως κοινωνία, για έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές, για τα παιδιά μας. Έναν κόσμο για τον οποίο πρέπει όλοι μαζί, ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιος τομέας, να εργαστούμε από κοινού. Να ενώσουμε δυνάμεις».

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία ως αναγκαίο στοιχείο, τόσο για την ευθυγράμμιση με το σύγχρονο πλαίσιο της αγοράς, όσο και για την επίτευξη των SDGs. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών της κ. Παναγιώτας Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece, της Δρ. Κατερίνας Τζιτζινού, Διευθύντριας Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και της κ. Κωνσταντίνας Μπάτσαρη, Sustainability and Climate Senior Manager της Deloitte, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της προσέγγισης της βιώσιμης ανάπτυξης βάσει των Δέκα Αρχών του UN Global Compact με ειδικότερη αναφορά στην πρωτοβουλία Forward Faster, στην ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και στην αξιοποίηση ευκαιριών και εργαλείων που υποστηρίζουν τη μετάβαση από τη δέσμευση σε θέματα ESG στην πρακτική εφαρμογή.

Τέλος, στο πλαίσιο της αξίας της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, η κ. Ελένη Ανδρεάδη, Group Director of Sustainability and CSR του Sani Ikos Group, η κ. Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της Barba Stathis S.A. και η κ. Κωνσταντίνα Καιρίδη, ESG Associate της AKRITAS S.A. μοιράστηκαν τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν αναλάβει.

 

Σχετικά με το UN Global Compact Network Greece

Το UN Global Compact Network Greece είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Τσέτη Ιουλία, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Δασκαλάκη-Μυτιληναίου Σόφη, Αντιπρόεδρος (MYTILINEOS), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Εξάρχου Χρυσούλα, Μέλος (QUALITYNET FOUNDATION), Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 84 ελληνικές επιχειρήσεις και 24 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Greece συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr

Σχετικά με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Ιδρύθηκε το 1915 και είναι ο μόνος κοινωνικός εταίρος με έδρα εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.  Είναι βασικός εκπρόσωπος της περιφερειακής βιομηχανίας με πανελλήνιο χαρακτήρα και λαμβάνει μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμμετέχοντας γόνιμα στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία και την κοινωνία μας. Βασικός του στόχος είναι η έμπρακτη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων – μελών του, αλλά και της βιομηχανίας γενικότερα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο ΣΒΕ παρεμβαίνει δημιουργικά, συνδιαμορφώνει πολιτικές, συμμετέχει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και προτείνει δράσεις υποστήριξης για τη βιομηχανία και την περιφέρεια. Μέσα από όλες τις δράσεις του παρέχει στα μέλη του δυνατότητες επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων εργασίας, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συνέδριων καθώς εκπονεί και μελέτες. Έχει συμμετοχές και συνεργίες με πολλούς φορείς με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση και την ενίσχυση των συμφερόντων του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στηρίζοντας τα μέλη του ο ΣΒΕ μεριμνά ουσιαστικά για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.sbe.org.gr

Οι λεζάντες για τις φωτογραφίες είναι οι εξής:

  1. (από αριστερά προς τα δεξιά): Η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece κα Ιουλία Τσέτη, η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη
  2. (από αριστερά προς τα δεξιά): Η κα Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του ΣΒΕ, η κα Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece, η κα Κωνσταντίνα Καιρίδη, ESG Associate της AKRITAS S.A., η Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΒΕ, η κα Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece, η κα Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου, ESG & Corporate Communication Director της Barba Stathis S.A., η κα Κωνσταντίνα Μπάτσαρη, Sustainability and Climate Senior Manager της Deloitte. Στην οθόνη διακρίνεται η κα Ελένη Ανδρεάδη, Group Director of Sustainability and CSR της Sani Ikos Group.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό