Ισχυροί Αγρότες Προτεραιότητα του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

Ισχυροί Αγρότες Προτεραιότητα του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

 Σε μια γόνιμη συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα κάλεσε τους εκπροσώπους των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μεταποιητών ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης. 

 Τους επισήμανε την σημασία του κλάδου τους, συνολικά δεν εκπροσωπεί το 7% αλλά το 40 % του ΑΕΠ του Νομού. «Δεν θα υπήρχαν εκκοκκιστήρια χωρίς βαμβακοπαραγωγούς. Καπνοβιομηχανίες χωρίς καπνοπαραγωγούς. Μπύρα χωρίς παραγωγούς σιτηρών. Βιοτεχνίες γάλακτος και κρέατος χωρίς κτηνοτρόφους». Συζήτησαν τις νέες μεθόδους σύγχρονης καλλιέργειας όπως η συμβολαιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας, βιολογική γεωργία, μεθόδους προώθησης προϊόντων σε συνεργεία με τους μεταποιητές και τρόπους αξιοποίησης των νέων εργαλείων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα τους επιτρέψει να διασφαλίζουν πρόσθετες επιδοτήσεις για τα προϊόντα τους.

 Παράλληλα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης επεσήμανε απολογιστικά πολιτικές που εφήρμοσε η κυβέρνηση της ΝΔ προς όφελος των παραγωγών προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημα τους όπως παραδείγματος χάριν, η μείωση των φόρων και η σύνδεση της τιμής των προϊόντων με την ποιότητα τους. Ευρύτερη κουβέντα έγινε για την πολιτική για την στρατηγική υδροοικονομίας στο Νομό Ροδόπης όπου προτεραιοποιήθηκαν τρία μεγάλα έργα. Πρώτον, η ολοκλήρωση του φράγματος του Ιάσμου. Για αυτό δεσμεύτηκε ο βουλευτής ότι μετά την επικαιροποίηση της μελέτης του περιβαλλοντικού κεφαλαίου από την Περιφέρεια, θα πρωτοστατήσει στην εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας την σχετική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο την ένταξη και την εκκίνηση του έργου. Δεύτερον, η επιτάχυνση της μελέτης από την περιφέρεια και η υλοποίηση αρδευτικών δικτύων για το φράγμα του Ιασίου που θα μετατρέψει σημαντικές εκτάσεις της Ανατολικής Ροδόπης από ξερικές σε αρδευτικές, ενισχύοντας το εισόδημα των αγροτών. Τρίτον, η δημιουργία καινούργιων και η αξιοποίηση υφιστάμενων ταμιευτηρίων. 

 Ενδιαφέρον είχε και η ανταλλαγή απόψεων με τις άλλες ομάδες παραγωγών εκτός από τους βαμβακοπαραγωγούς όπως οι καπνοπαραγωγοί, οι παραγωγοί αρωματικών φυτών, οι δενδροκαλλιεργητές, και οι παραγωγοί σιτηρών. Όλοι τους μαζί με την ισχυρή ομάδα των κτηνοτρόφων και των αλιέων συζήτησαν ενίσχυση του εισοδήματος, μείωσης κόστους παραγωγής, βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος και διασφάλιση της ονομασίας προέλευσης. Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε σύγχρονες μορφές συμβολαιακής γεωργίας και σε ομαδικές καλλιέργειες διότι με το συντονισμό του μεταποιητή θα αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση του κλήρου, θα περιοριστούν τα έξοδα παραγωγής και θα βελτιωθεί η υπεραξία.

  Ζήτησε από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους συστηματική συνεργασία και στοιχειοθετημένες προτάσεις και συμβουλές που θα του επιτρέψουν να θέτει στόχους και να υλοποιεί πολιτικές που θα ισχυροποιήσουν τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, τους ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να πάψει να είναι τροχονόμος επιδοτήσεων και να αναδειχθεί σε πρώτο σε τάξη Υπουργείο ενόψει επαπειλούμενης διεθνούς διατροφικής κρίσης. Απαιτείται μια εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας και αυτό είναι η μεγάλη ευκαιρία του Θρακιώτικου κάμπου από την οποία πρέπει οι αγρότες μας να βγουν πιο ισχυροί. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό