Καβάλα-Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Ξεκίνησε η νέα Εκπαιδευτική σειρά του  Μεταπτυχιακού «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»

Καβάλα-Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Ξεκίνησε η νέα Εκπαιδευτική σειρά του Μεταπτυχιακού «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ: Ξεκίνησε η νέα Εκπαιδευτική σειρά του Μεταπτυχιακού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
(MSc in Quality, Safety, Security, Healthand Environmental Management)

Στις 20/10/2023 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της δεύτερης εκπαιδευτικής σειράς του
ΠΜΣ «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας», που οργανώνει
το τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας και
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΔΜΣ στην «Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας
και Ασφάλειας» (MSc in Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management).
Πρόκειται για ένα καινοτόμο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία της Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και
Ασφάλειας (Quality, Safety, Security, Health, and Environmental Management). Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την
κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στους κλάδους της Επαγγελματικής Ασφάλειας και
Υγείας(Health and Safety), Προστασίας(Security), Ποιότητας(Quality), Περιβάλλοντος(Enviroment) καθώς
και στην ανάπτυξη συνδυαστικού ερευνητικού πεδίου και παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών στα
αντικείμενα αυτά ολιστικά.
Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και η υλοποίηση του Προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τη χρήση
πιστοποιημένων συστημάτων ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e- learning). Οι
διδάσκοντες είναι ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους που προέρχονται από την ελληνική και διεθνή
ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ το Πρόγραμμα πλαισιώνεται κι από προσκεκλημένους ομιλητές από τους
τομείς της βιομηχανίας, της ασφάλειας εργασίας, κ.α.
Στην έναρξη παρέστησαν πέρα από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες εκπρόσωποι του δημόσιου, του
ιδιωτικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων της χώρας μας. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι κ.κ. Α.
Μητρόπουλος, Καθηγητής – Διευθυντής εργαστηρίου «Ήφαιστος» του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η κυρία Ε. Μπαρδάνη –
Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, ο κ. Σ. Πελτέκης – Διευθύνων σύμβουλος της TÜV HELLAS & Executive Vice
President, ο κ. Γ. Πανόπουλος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου MANAGEMENT FORCE, ο κ. Α.
Ψαρράς – Επικεφαλής τομέα Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γ. Τζιλιβάκης – Διοικητής Επιθεώρησης Εργασίας, ο Κ.
Ταρχανίδης – Καθηγητής & Διευθυντής του ΠΜΣ.
Προσκεκλημένη ομιλήτρια για την εναρκτήρια ομιλία ήταν η κα Κ. Δασκαλάκη – Διευθύντρια Τομέα
Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΒ. Την εκδήλωση συντόνισε ο Μ. Χάλαρης, Επ. Καθηγητής – Α. Διευθυντής του
ΠΜΣ παρουσιάζοντας παράλληλα τη δομή και τη λειτουργία του.
Ο κύκλος των μαθημάτων άνοιξε το Σάββατο 21/10/2023, σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://hssqe.ihu.gr/.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό