Κομοτηνή: Εξ αποστάσεως η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στη Νομική Σχολή

Κομοτηνή: Εξ αποστάσεως η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στη Νομική Σχολή

Εξ αποστάσεως θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στη Νομική Σχολή Κομοτηνής. Θα ξεκινήσουν από την 01η/09/2021 και θα ολοκληρωθούν την 30η/09/2021.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Νομικής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 να προβούν κατά το διάστημα από 23/8/2021 έως και 29/8/2021 στην εγγραφή τους στο https://eclass.duth.gr/ σε κάθε μάθημα από τα δηλωθέντα ήδη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου). Για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα εγγραφούν στα «νέα μαθήματα» που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις εξετάσεις, τα οποία στον τίτλο τους έχουν τη λέξη «εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021». Συνεπώς, κάθε φοιτητής πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφεί στα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί, προσέχοντας αυτά να φέρουν στον τίτλο τους τη λέξη «εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021».

Η προθεσμία είναι αποκλειστική. Οποιαδήποτε παράλειψη, δήλωσης ή εγγραφής σημαίνει αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις. Λεπτομέρειες για την εξέταση κάθε μαθήματος θα ανακοινώνονται από κάθε διδάσκοντα στους εγγεγραμμένους φοιτητές μέσω eclass. Επισημαίνεται επίσης ότι οι φοιτητές πρέπει να προβούν σε δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις. Σχετικά με το διάστημα και τις λεπτομέρειες της δήλωσης συμμετοχής, παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Τυχόν μηνύματα και αιτήσεις εγγραφής στα μαθήματα μέσω του eclass δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές κατά το διάστημα της παραπάνω ημερομηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό