Κοπή Βασιλόπιτας στα γραφεία της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Κοπή Βασιλόπιτας στα γραφεία της Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τὴν Δευτέρα, 31 Ἰανουαρίου ἐ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὴν πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα γιὰ τοὺς διακονοῦντες, κληρικούς καὶ λαϊκούς, στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχόμενος πατρικῶς καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά μὲ ὑγεία. Ἐξέφρασε δὲ τίς εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες του πρὸς ὅλους γιὰ τὴν ἕως σήμερα ἀγαστή συνεργασία.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό