Κόστος ενέργειας: να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων

Κόστος ενέργειας: να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen πρόκειται να παρουσιάσει προτάσεις μέτρων έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια κατά την αυριανή ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ολομέλεια.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο θα επιδιώξει να εγκρίνει τις επικείμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η επίτροπος Ενέργειας Kadri Simson δήλωσε ότι η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισορροπία στην αγορά. Θα εισαγάγει επίσης ένα πανευρωπαϊκό όριο στις χρεώσεις για την ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, έτσι ώστε τα έσοδα που υπερβαίνουν το εν λόγω ανώτατο όριο να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους ευάλωτους καταναλωτές. Αναφέρει επίσης ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η αντίδραση της ΕΕ θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, αλλά και ότι τα υπέρογκα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των καταναλωτών. Πολλοί ζήτησαν να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αναπτυχθούν διασυνοριακές ενεργειακές διασυνδέσεις – ιδίως μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Η Γερμανία δεν θα πρέπει να κλείσει τους υπόλοιπους πυρηνικούς σταθμούς της υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσαν πολλοί ομιλητές. Άλλοι ευρωβουλευτές ζήτησαν να ληφθούν μέτρα κατά της κερδοσκοπίας στην αγορά φυσικού αερίου και να μειωθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί δημόσιο αγαθό που δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο.

 

Σχετικές πληροφορίες

Μεταξύ των άλλων επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, η διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία οδήγησε σε εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά σε αστάθεια. Έτσι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εξετάσουν νέες πολιτικές, όπως ο καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών ή η αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τους τελευταίους μήνες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης το σχέδιο «REPowerEU», καθώς και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό