Ἡ κυρά – Σαρακοστή ζωντάνεψε στά χέρια τῶν παιδιῶν τῶν βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ κυρά – Σαρακοστή ζωντάνεψε στά χέρια τῶν παιδιῶν τῶν βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀπό τά πιό παλιά ἒθιμα τοῦ τόπου μας εἶναι ἡ γνωστή σέ ὃλους μας κυρά – Σαρακοστή μέ τά ἑπτά της πόδια, ἓνα γιά κάθε ἑβδομάδα τῆς Σαρακοστῆς.

Ἒτσι καί τὰ παιδιὰ τῶν δύο Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κατασκεύασαν τήν χάρτινη καί πολύχρωμη κυρά – Σαρακοστή μέ τά σταυρωμένα χέρια της ἐπειδή προσεύχεται.

Εκ της Ιερής Μητροπόλεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό