Μανώλης Ταπατζάς : «Μεγάλη καθυστέρηση έργων»

Μανώλης Ταπατζάς : «Μεγάλη καθυστέρηση έργων»

Δια μέσω της παράταξης μου «Περιφερειακή Σύνθεση» κατέθεσα επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ που θα συνεδριάσει την 27/1/2022 με θέμα: «ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΜΨΑΤΟΥ».

Εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια τα δύο μικροφράγματα του ποταμού Κομψάτου έχουν υποστεί καταστροφές, που όμως δεν έχει επιληφθεί καμία αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας την αποκατάστασή τους. Ταμιευτήρας πολύ σημαντικός για την ευρύτερη περιοχή του Ιάσμου, αφού αρδευει 2.900 στρέμματα καλλιεργειών που αποφέρουν εισοδήματα σε περίπου 800 οικογένειες . Τούτων δοθέντων ,ερωτώνται ο Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες:

Α. Υπάρχει σαφής αποτύπωση των ζημιών και των σημείων που χρίζουν παρέμβασης εντός της κοίτης ?

Τελεί σε γνώση τους ότι πλέον τα φράγματα δεν δίνατε να επιτελέσουν τη διπλή λειτουργία τους ούτε στο ελάχιστο(δεν συγκρατούν τα ύδατα με προορισμό στο κεντρικό κανάλι του αρδευτικού δικτύου του Ιάσμου, ούτε προστατεύουν τις υπάρχουσες γέφυρες, παλαιά και γέφυρα ΟΣΕ απο την εποχική ορμητική ροή του ποταμού.

Β. Εφόσον ΕΧΕΙ γίνει η αποτύπωση των ζημιών, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αποκατάστασή τους?

Γ. Εφόσον ΔΕΝ ΕΧΕΙ γίνει η αποτύπωση των ζημιών , ποιος είναι ο προγραμματισμός της ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ για την διευθέτηση ?

Σημειώνεται ότι η αποδοτικότητα των καλλιεργειών συνεργεί και στην οικονομική βιωσιμότητα του οικείου ΤΟΕΒ και την διατήρηση των θέσεων εργασίας οπου αυτός δημιουργεί..

Δ. Έχει γίνει αντιληπτό ότι η κωλυσιεργία ζημιώνει σημαντικά τους ντόπιους καλλιεργητές, μεγάλο μέρος των οποίων ασχολούνται με την δυναμική καλλιέργεια του καπνού?

ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό