Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Ημερίδα Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτισης και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»  που υλοποιεί η ΟΣΕΤΕΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Ημερίδα Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος «Κατάρτισης και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» που υλοποιεί η ΟΣΕΤΕΕ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του Έργου «Κατάρτισης και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων     εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» (mis 5003077) πραγματοποίησε την Τετάρτη 01   Σεπτεμβρίου 2021, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ημερίδα Προβολής και Δημοσιότητας του προγράμματος που υλοποιεί ως ανάδοχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος            «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο μείζον θέμα της κατάρτισης των εργαζομένων στη χώρα, καθώς «υπολειπόμαστε πάρα πολύ στην ανανέωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους     βίου», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει και καταστατικά έχει ως βασικό σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων, την   εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελών της αλλά και τη συμβολή της προς αυτή την κατεύθυνση για το σύνολο των εργαζομένων» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη θυμίζοντας ότι είναι ανοιχτή η δεύτερη πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό, διαδικασία στην οποία θα δοθεί ολιγοήμερη παράταση, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 08/09 προκειμένου όσο το      δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι να μπορέσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρης   Κυπριανίδης, ο οποίος ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος που υλοποιεί η ΟΣΕΤΕΕ «θα          μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες        απαιτήσεις αλλά και τους εργαζόμενους για να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος αυτών των       απαιτήσεων» προσθέτοντας παράλληλα ότι «Μόνο θετικά βλέπουμε τέτοιες ενέργειες και ελπίζω και άλλοι σύλλογοι και άλλες ομοσπονδίες να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο κ. Δημήτριος Βαργιάμης, Α’ Aντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ: «Για μας, η διαρκής κατάρτιση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Η ΟΣΕΤΕΕ ξεκίνησε μία πολύ σημαντική δράση γιατί εκτός από την εκπαίδευση, σημαντικό ρόλο στην πορεία των κοινωνιών παγκόσμια παίρνει και η διά βίου εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε μάρτυρες μία πραγματικότητας που μιλάει για έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα παγκοσμίως, για κρίση περιβαλλοντική και άρα θα πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αν δεν πάμε σε στοχευμένες πολιτικές, σε στοχευμένο εκπαιδευτικό σύστημα συνοδευόμενο από ένα σύστημα διά βίου μάθησης, όπως είναι αυτό το πρόγραμμα, τότε δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό το πρόγραμμα είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση».

Ο κ. Θεοχάρης Κατσάνης, μέλος ΔΣ ΣΤΥΕ Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, από την πλευρά του υποστήριξε ότι η μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα Κατάρτισης και πιστοποίησης   γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος αποδεικνύει ουσιαστικά τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι εργαζόμενοι στην αύξηση και βελτίωση των γνώσεών τους πάνω σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. «Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος αφορούν εργαζόμενους που απασχολούνται στον πρωτογενή αλλά και τον δευτερογενή τομέα της Οικονομίας και είναι σε       εταιρείες που είτε παράγουν απόβλητα είτε παράγουν ανακυκλώσιμο υλικό είτε θα πρέπει για να    γίνει η εργασία τους να τηρούν περιβαλλοντικούς όρους» ανέφερε τονίζοντας ότι πολύ μεγάλο      κίνητρο για την παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος είναι το γεγονός ότι οδηγεί σε           πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται με γραπτή εξέταση και μάλιστα από διαπιστευμένους φορείς.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της ομάδας έργου αλλά και του αναδόχου.

Η κ. Ειρήνη Σύλλελη, Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου παρουσίασε τα γενικά χαρακτηριστικά της Πράξης συνολικού κόστους 1.495.000 ευρώ, που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2021,          επισημαίνοντας ότι το έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή κατάρτισης σε 1.250 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σε ζητήματα περιβάλλοντος, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με σκοπό την      απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και παράλληλα την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων.

«Τα αντικείμενα κατάρτισης προέκυψαν μέσω διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και των εργαζομένων που υλοποίησε η ΟΣΕΤΕΕ» είπε η κ. Σύλλελη, προσθέτοντας ότι η πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το περιβάλλον, αναβαθμίζει τις δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων και τους προετοιμάζει στην ανταπόκριση στα νέα δεδομένα του νέου εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

«Πρόκειται για μία καινοτόμα πράξη γιατί είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε τέτοιο βαθμό η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος» δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου τα οποία είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η επιτάχυνση της προσαρμογής τους στις μεταβολές της αγοράς εργασίας, η βελτίωση των προσόντων τους, η αύξηση της ευελιξίας και της                  κινητικότητας, η προαγωγή της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η προσαρμογή τους στις        αλλαγές και τους κανόνες της αγοράς αλλά και η επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς,                ανταγωνιστικούς και εν δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους όπως είναι ο τομέας του                   περιβάλλοντος.

Ο Δρ. Στυλιανός Μαυρίδης, Νομικός Σύμβουλος της Ομάδας Έργου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του θεσμικού πλαισίου που διέπει όλες τις διαδικασίες υλοποίησης τέτοιων εγχειρημάτων,            εξαίροντας την προσπάθεια και την πρωτοβουλία της ΟΣΕΤΕΕ που επιτυχώς υλοποιεί ένα τέτοιο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κύριο πρόβλημα που                παρουσιάζεται σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων, όπως ανέφερε ο κ. Μαυρίδης, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές του προγράμματος «γιατί τόλμησαν, σκέφτηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης          αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια για να καταρτίσουν Έλληνες εργαζόμενους. Αυτό είναι            ζητούμενο στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε ως χώρα».

 

Στη συνέχεια, ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Msc, Περιβαλλοντολόγος) ανέλυσε το περιεχόμενο των αντικειμένων που διδάσκονται στο πλαίσιο του προγράμματος            κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ως μέλος του μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ. Ο κ. Σκορδάς χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέρουσα» τη δομή και «πλήρες» το    περιεχόμενο του προγράμματος.

Μάλιστα αναφέρθηκε στα επιμέρους κεφάλαια κατάρτισης, όπως είναι οι:

  1. Περιβαλλοντικοί όροι στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων
  2. Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
  3. Χρηματοδότηση έργων
  4. Ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι στον σχεδιασμό, παραγωγή και επίβλεψη
  5. Παρακολούθηση δεικτών και ποιότητας αποδεκτών

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενοτήτων είπε ότι αναλύθηκαν διεξοδικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία η    συσχέτιση κόστους υλοποίησης και μη υλοποίησης υποχρεώσεων, τα διεθνή πρότυπα και οι τάσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση, η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών πόρων, η σύνταξη των αναγκαίων περιβαλλοντικών            αναφορών, μελετών και εκθέσεων, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, οι βασικές αρχές του      εργατικού δικαίου, οι αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και τέλος η εφαρμογή τη αρχής της μη διάκρισης.

«Ο σκοπός και οι στόχοι αυτού του πολύ φιλόδοξου προγράμματος θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γιατί οπλίστηκαν με γνώσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία με μεγαλύτερες αξιώσεις και όσοι είχαν κάποιο εμπειρία     μπόρεσαν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την εμπειρία αυτή και να μπορέσουν να    σταθούν πολύ πιο αξιοπρεπώς στην εργασία τους ή και να αναζητήσουν νέα εργασία πολύ πιο      εύκολα» δήλωσε ο κ. Σκορδάς.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της κ. Μάρθας Γιαννακίδου της εκπροσώπου της  αναδόχου “Ένωσης εταιρειών Σαρωνίς –Δίας” που πραγματοποιεί την κατάρτιση, η οποία γίνεται εξ αποστάσεως, είναι διάρκειας 80 ωρών (20 ώρες με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 60 ώρες με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). «Η πράξη περιλαμβάνει και την πιστοποίηση μέσω διαπιστευμένων φορέων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024. Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν επιτυχώς στο πρόγραμμα λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επίδομα της τάξης των 400      ευρώ» είπε η κ. Γιαννακίδου, η οποία έδωσε και αριθμητικά στοιχεία για την πορεία συμμετοχής ωφελουμένων στο πρόγραμμα.

«Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος καταρτίστηκαν μέχρι σήμερα 926 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα απ’ όλους τους κλάδους της οικονομίας και δημιουργήθηκαν συνολικά 56    τμήματα κατάρτισης», είπε.

 

Αναλυτικά το πλήθος των καταρτιζομένων ανά περιφέρεια:

Αν. Μακεδονία και Θράκη à 108

Κεντρ. Μακεδονία à 197

Θεσσαλία à 172

Ήπειρος à27

Κεντρ. Ελλάδα à 81

Δυτ. Μακεδονία à 18

Πελοπόννησος à 34

Ιόνια νησιά à 17

Κρήτη à 39

Αττική à 177

Στ. Ελλάδα à 41

Ν. Αιγαίο à15

Από τους 926 ωφελούμενους, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης 796 εκ των οποίων οι 432 είναι επιτυχόντες.

Η ΟΣΕΤΕΕ θέλει να θυμίσει ότι η Β΄ πρόσκληση των ωφελούμενων είναι ανοιχτή και οι   εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως την  Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στο 024.osetee.gr .

 

  Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε  
  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας  
   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό