Με βάση τα 72 λεπτά η εγχώρια αγορά στο σύσπορο βαμβάκι και μεταβροχικά

Με βάση τα 72 λεπτά η εγχώρια αγορά στο σύσπορο βαμβάκι και μεταβροχικά

Υπάρχει ζήτηση στην εγχώρια αγορά βάµβακος, αλλά διακριτική καθώς οι αγοραστές γνωρίζουν πως η προσφορά είναι περιορισµένη, οπότε ίσως είναι άσκοπο να µπαίνουν σε διαπραγµατεύσεις. Οι εκκοκκιστές αναµένουν να δουν τις ποιότητες για τα µεταβροχικά (τα οποία για την ώρα είναι πολύ υποβαθµισµένα στο χρώµα) και µετά να κουβεντιάσουν για νέες πωλήσεις. Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου που µπορούν να πληρώσουν οι εµπορικοί οίκοι είναι τα 6-7 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’21, δηλαδή στα 117 σεντς.

 

Ασυγκόµιστα στα χωράφια τα βαµβάκια με βάση τα 72 λεπτά για τα µεταβροχικά

Στα 72 λεπτά για την πόρτα του εκκοκκιστηρίου συν τα µεταφορικά και τα ποιοτικά πριµ σπόρου και ίνας διαµορφώνεται η τιµή σύσπορου βάµβακος στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας, µε τη διεθνή τιµή να έχει σταθεροποιηθεί σε ένα στενό εύρος µεταξύ των 106 και 109 σεντς ανά λίµπρα.

Τα περιθώρια δραµατικής µεταβολής των διεθνών συσχετισµών στην αγορά βάµβακος µέχρι το κλείσιµο της συγκοµιστικής περιόδου είναι περιορισµένα και πλέον αυτό που απασχολεί αγρότες και εκκοκκιστές στην Ελλάδα είναι η διασφάλιση ποσοτήτων χωρίς ιδιαίτερα ποιοτικά ελαττώµατα, κάτι που περιπλέκεται από τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούµενου δεκαηµέρου εκτός από την επιβάρυνση της ποιότητας του σύσπορου, αφήνουν εκτεθειµένη την παραγωγή σε πιθανά επόµενα κύµατα κακοκαιρίας, αφού ακόµα και σήµερα στα χωράφια στους κάµπους της Βοιωτίας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης είναι αδύνατο να µπουν οι µηχανές. Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, σε περιοχές χωρίς κλήση, τα χώµατα έχουν φουσκώσει, ενώ υπάρχουν σηµεία που πλέον το νερό λιµνάζει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Λάρισα έπεσαν 110 χιλιοστά βροχής. «Αν ρίξει ακόµα µια βροχή, θα µπορέσουµε να ξαναπατήσουµε στο χωράφι σε ένα µήνα» σχολιάζει παραγωγός.

Παρά τις όποιες επιπτώσεις στα βαµβάκια, που έχουν πάρει πλέον υγρασία, η αγορά δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί σ’ αυτή τη φάση την τιµή, αφού µε τις διεθνείς τιµές σε ιστορικά υψηλά και την παραγωγή περιορισµένη, οι εκκοκκιστές απλά δεν έχουν τα περιθώρια να «ψειρίσουν» την πρώτη ύλη.

Ωστόσο η εξέλιξη των ηµερών επιδρά και στα υπόλοιπα αγροτικά εµπορεύµατα, αφού επιβραδύνεται η προετοιµασία των χωραφιών για να υποδεχθούν σκληρό και ελαιοκράµβη, όσο το µεγαλύτερο ποσοστό των βαµβακοχώραφων µένει αµάζευτο, κάτι που περιορίζει πλέον δραµατικά το παράθυρο εναλλαγής µεταξύ καλλιεργειών.

Να σηµειωθεί ότι στη Στερεά Ελλάδα εκτιµάται πως έχει συγκοµιστεί ήδη το 70% της παραγωγής, µε τους αγρότες να βρίσκονται πλέον στο δεύτερο χέρι.

Στη Θεσσαλία το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 50%, µε αρκετές εκµεταλλεύσεις να µην έχουν προλάβει ακόµα να µπουν.

Σε Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό βρίσκεται κάτω από το 30% µε τις αποδόσεις στον Έβρο -όπου καλλιεργούνται 284.277 στρέµµατα- να περιορίζονται στα 25 κιλά ανά στρέµµα, δηλαδή δεν έχει συγκοµιστεί ούτε το 20% των χωραφιών.

Σε διεθνές επίπεδο, την εµφάνισή τους κάνουν τα πρώτα σηµάδια κόπωσης της αγοράς και επιβράδυνσης των πωλήσεων, κάτι που αποδίδεται µεν στο εύρος τιµών που έχει διαµορφώσει το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων της Νέας Υόρκης, ωστόσο ρόλο καταλύτη αποκτά η έλλειψη εργατικών χεριών που µπορούν να διεκπεραιώσουν τις παραγγελίες όσο κυρίως η κατάσταση στην αγορά των ναύλων. Αν και η αγορά έχει ιστορικά δείξει πως µπορεί να λειτουργήσει στο υψηλό όριο των τιµών χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές, η ενίσχυση κατά 650% των ναύλων αποσυντονίζουν τις εµπορικές ροές σε κάθε επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, η ψαλίδα ανάµεσα στις τιµές ∆εκεµβρίου 2021 και Μαρτίου 2022 περιορίζεται στα 3 σεντς, ενώ στα 90 σεντς ανά λίµπρα διαµορφώνονται πλέον τα µελλοντικά συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022, κάτι που αφήνει υποσχέσεις για υψηλά επίπεδα τιµών και στο επόµενο έτος, που µε τη σειρά του αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων την προσεχή άνοιξη.

Πηγή : AgroNews

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό