Μειωμένος κατά 52% ο αριθμός διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με πέρυσι

Μειωμένος κατά 52% ο αριθμός διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με πέρυσι

Μόλις το 0,15% του συνολικού πληθυσμού οι διαμένοντες σε Δομές και ΚΥΤ

Σταθερά πτωτική πορεία ακολουθεί το ποσοστό του αριθμού των διαμενόντων μεταναστών στην Επικράτεια, με τη μείωση να αγγίζει το 52% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021.  Συγκεκριμένα, οι διαμένοντες συνολικά στην Επικράτεια ήταν 15.785 για τον Δεκέμβριο 2022 με το υποσύνολο της ενδοχώρας να παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 62%, σε σχέση με πέρυσι και 3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαμενόντων στην Ενδοχώρα κατά τον Δεκέμβριο του 2022 ανέρχεται σε 11.286  αιτούντες άσυλο εκ των οποίων το 89% διαμένει σε Δομές το 4% στα ΚΥΤ Φυλακίου, Μαλακάσας και Διαβατών και το υπόλοιπο 7% σε Διαμερίσματα του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Υπογραμμίζεται δε ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές, στα ΚΥΤ και στα διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,15% του πληθυσμού βάσει τις απογραφής του 2021. Παράλληλα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας το ποσοστό είναι κάτω από το 0,17% με εξαίρεση τις  Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (1,66%), της Στερεάς Ελλάδας (0,46%), της Ηπείρου (0,42%) και του Νοτίου Αιγαίου (0,39%).

 

Ροές αφίξεων, μεταφορών και επιστροφών

Αυξημένες κατά 96% εμφανίζονται οι ροές των αφίξεων (17.122) για το 2022 σε σχέση με το 2021 όπου  ο αριθμός τους ανέρχονταν  στις 8.745. Παρόλη την αύξηση που εμφανίζεται ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά η μείωση στις αφίξεις από το 2019 έως το 2022 είναι της τάξης του 76%.

Την ίδια στιγμή, οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα κατά τον Δεκέμβριο του 2022 (1.227) παρουσιάζονται αυξημένες κατά 211% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. Ο λόγος των  μεταφορών προς τις αφίξεις διαμορφώνεται για το 2022 στις 46 προς 100.

Τέλος, συγκριτικά με τις επιστροφές σε τρίτες χώρες, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8.696 αποχωρήσεις έναντι 17.122 αφίξεων, με τις 854 αποχωρήσεις να πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση του 40% που παρατηρείται στις οικειοθελείς αποχωρήσεις συγκρίνοντας το 2022 με το 2021.

 

Αιτήσεις Ασύλου

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκεμβρίου 2022, τα συνολικά αιτήματα που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου τον Δεκέμβριο ανέρχονται σε 4.831 , όπου το 43% επί του συνόλου κατατέθηκαν  στα Νησιά και το υπόλοιπο 57% στην ενδοχώρα.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2022, τα αιτήματα ασύλου παρουσιάζονται αυξημένα κατά 8%, με την αύξηση να εντοπίζεται στα αρχικά αιτήματα (10%) καθώς στα μεταγενέστερα παρατηρείται μείωση 4%.

Από τα συνολικά 37.362 αιτήματα ασύλου που κατατέθηκαν το δωδεκάμηνο του 2022, η πλειοψηφία των αιτούντων Άσυλο προέρχονται από το Αφγανιστάν (15,1%), τη Συρία (13,5%), το Πακιστάν (12,2%), την Παλαιστίνη (7,8%) και το Ιράκ (7,1%). Συνολικά, το 78% αφορά άνδρες και το 22% γυναίκες.

Τον Δεκέμβριο του 2022 εκδόθηκαν 4.928 καταληκτικές πράξεις Α΄ βαθμού. Από αυτές το 32,5% αφορούσε θετικές αποφάσεις, το 29,2% αρνητικές και το 38,3% πράξεις διακοπής, Παραιτήσεις και Αρχειοθετήσεις Υποθέσεων. Σε ό,τι αφορά στο Β΄βαθμό, καταγράφηκαν συνολικά 687 καταληκτικές πράξεις με το 2,3% αυτών να αφορούν θετικές αποφάσεις, το 93,0%  αρνητικές και το 4,7% σε Διακοπές-Παραιτήσεις Αρχειοθετήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης η συνεχόμενα πτωτική τάση στις εκκρεμείς προσφυγές καθώς συνολικά από τις 17.621 προσφυγές που συζητήθηκαν το 2022, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μόλις για το 16% ενώ για τα υπόλοιπα έτη δεν υπάρχουν εκκρεμότητες. Πιο αναλυτικά το Δεκέμβριο του 2022 εκκρεμεί η έκδοση απόφασης για   συνολικά 4.921 προσφυγές εκ των οποίων  το 58%  έχουν ήδη συζητηθεί ενώ το 42% έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2023.

Επιπρόσθετα, παρατηρείται σημαντική μείωση στις συνολικές  εκκρεμότητες Α’ και Β’ βαθμού. Συγκρίνοντας στοιχεία από τον Δεκέμβριο του 2021 και αυτόν του 2022 προκύπτει συνολική μείωση εκκρεμοτήτων 44%. Αναλυτικότερα, οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών μειώθηκαν κατά 95%, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 46% και οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού μειώθηκαν κατά 6%.

 

Άδειες Διαμονής

Τον Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν 755.806 νόμιμα διαμένοντες μετανάστες. Εξ αυτών το 29% είναι πολίτες Ε.Ε. και ομογενείς, το 63% πολίτες τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια διαμονής ενώ το 8% είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ.

Συνολικά οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 472.213, μειωμένες κατά 32% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2021 και αυξημένες κατά 0,22% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022.

Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης Πολιτών Τρίτων Χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία σε ποσοστό 60,5%, η Κίνα σε ποσοστό 4,9% και ακολουθεί η Γεωργία σε ποσοστό 4,2%.

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Δεκέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 11.432. Οι 9.802 ποσοστό 86%, αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.630, ποσοστό 14%, αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 62,8% και ακολουθούν οι υπήκοοι Τουρκίας 6,4% και του Λιβάνου 4,5%.

 

Ουκρανοί εκτοπισθέντες:  

Τέλος, το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιλαμβάνει τακτικά ειδική αναφορά στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες.

Μέχρι και τις 31/12/2022 έχουν υποβληθεί συνολικά 22.863 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 21.532 Άδειες Προσωρινής Προστασίας, εκ των οποίων το 69% αφορούν γυναίκες και το 31% άνδρες. Επίσης, 5.213 άδειες προσωρινής προστασίας έχουν  χορηγηθεί σε ανήλικους ως 13 ετών, 1.212 σε ανήλικους 14-17 ετών, 5.201 σε ενήλικους 18-34 ετών, 7.983 σε ενήλικους 35-64 ετών και 1.923 σε ενήλικους άνω των 65 ετών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό