Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής : Erasmus+ με τίτλο Diversity Multiculturalism & Inclusion Awareness

Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής : Erasmus+ με τίτλο Diversity Multiculturalism & Inclusion Awareness

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Diversity Multiculturalism & Inclusion Awareness (DMI), που συνεργάζεται το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής με σχολεία από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βόρεια Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε η 1η διασχολική συνάντηση μεταξύ των εκπαιδευτικών από τις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2021 στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Σκοπός του προγράμματος DMI αποτελεί η ανταλλαγή εκπαιδευτικών στρατηγικών και καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση μαθητών και μαθητριών που χρειάζονται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μέτρα και διαφοροποιημένες παιδαγωγικές διδακτικές, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στη σχολική κοινότητα. Το πρόγραμμα εστιάζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες μαθητών που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των σχολικών συστημάτων στην Ευρώπη:

Α. Τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα  και συχνά ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες (Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες), ενώ έχουν και διαφορετική γλώσσα/θρησκεία/κουλτούρα και

Β. Τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αυτιστικό φάσμα, Δ.Ε.Π.Υ., κινητικές αναπηρίες, αισθητηριακές αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες κτλ.).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις πολυποίκιλες εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος της Μαδρίτης και κυρίως είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριες τόσο των δίγλωσσων τμημάτων διαφορετικών επιπέδων του ισπανικού σχολείου όσο και των ειδικών τμημάτων υποδοχής αλλόγλωσσων παιδιών και ένταξης μαθητών στο αυτιστικό φάσμα. Παράλληλα, παρακολούθησαν σεμινάρια σχετικά με την προετοιμασία, οργάνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων Erasmus και των ηλεκτρονικών εργαλείων (πλατφόρμα e-twinning και mobility tool) που τα πλαισιώνουν, ενώ οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου παρουσίασαν στους συναδέλφους τους το νομικό πλαίσιο και την εκπαιδευτική πραγματικότητα σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και ένταξης στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, συγκεκριμενοποίησαν τη στοχοθεσία και εξειδίκευσαν τις δράσεις και τα εργαστήρια του προγράμματος καθώς και τις επερχόμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις μαζί με τις μαθητικές ομάδες κάθε χώρας, ενώ κινητοποίησαν το ερευνητικό ενδιαφέρον των παιδιών για τα έργα Erasmus παρουσιάζοντας αναλυτικά το εκπαιδευτικό πλάνο της κάθε αποστολής για την επίσκεψη στη χώρα τους.

Συνοψίζοντας, η εκπαιδευτική συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από διαφορετικές χώρες και να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές, να συζητήσουν κοινούς προβληματισμούς της σχολικής κοινότητας, να μοιραστούν τον τρόπο οργάνωσης των σχολικών μονάδων, να επικοινωνήσουν πάνω στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές. Είναι τα ίδια αυτά οφέλη στα οποία εστιάζουν τα προγράμματα Erasmus για να φέρουν στην συνέχεια σε επαφή μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και γλώσσες και να τους δώσουν την ευκαιρία μίας πιο σφαιρικής θέασης της σχολικής πραγματικότητας στην Ευρώπη. Η διάχυση των αποτελεσμάτων της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου, στις 18.00 στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό