Νέα ιστοσελίδα Δήμου Κομοτηνής

Νέα ιστοσελίδα Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει τον νέο ιστότοπό του https://komotini.gr που χαρακτηρίζεται από αμεσότητα, ευκολία πρόσβασης και χρήσης και προσβασιμότητα από ΑμεΑ. Ο νέος ιστότοποςξεκίνησε να σχεδιάζεται παράλληλα με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας εξυπηρέτησης της καθημερινότητας των δημοτών, η οποία υποστηρίζει και την επίσημη mobile εφαρμογή του Δήμου (https://komotini.page.link/getApp), προσφέροντας έτσι ένα πλήρες και οργανωμένο σύνολο σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών στον δημότη και τον επισκέπτη του Δήμου.Πρόκειται για την πρώτη έκδοση της νέας ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής, η οποία θα εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα. ΟΔήμος Κομοτηνής για ένα μήνα θα αναμένει τα σχόλια και τις προτάσεις των χρηστών, με στόχο τη βελτίωση στο μέγιστο δυνατό της νέας ιστοσελίδας του.

 

Πληροφορίες

Ο νέος ιστότοπος εκτός από το ευέλικτο – responsive περιβάλλον του που προσαρμόζεται πλέον ανάλογα με τη διάσταση της συσκευής πλοήγησης και την ανανεωμένη εμφάνισή του, παρέχει ένα μεγάλο πλήθος από νέες, σύγχρονες υπηρεσίες:

  1. Άμεση ενημέρωση του περιεχομένου των δράσεων – εκδηλώσεων μέσω του ίδιου δυναμικού ημερολογίου που χρησιμοποιεί και η επίσημη εφαρμογή του του Δήμου ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη η πληροφορία.
  2. Ενιαίο περιβάλλον για καθημερινά αιτήματα, τα οποία «ακολουθούν» τον χρήστη όταν υποβάλλει το αίτημά του από τον ιστότοπο και όταν στη συνέχεια τα παρακολουθεί από την εφαρμογή ή το αντίστροφο.
  3. Ενιαίος χάρτης έκτακτων συμβάντων και φαινομένων για την παρακολούθηση όλων των επειγουσών ειδοποιήσεων.
  4. Συμβατότητα του ιστοτόπου με το πρότυπο WCAG0 WAIAA για την προσβασιμότητα από ΑμεΑ.
  5. Εύκολη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του gov.gr που παρέχονται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων προς τον Δήμο για αιτήσεις και δικαιολογητικά.
  6. Προώθηση του εθελοντισμού με τη χρήση της πλήρως ψηφιοποιημένης πλατφόρμας εθελοντισμού του Δήμου Κομοτηνής.

Με τον νέο ιστότοπο, η πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά τον χρήστη, είτε είναι επισκέπτης είτε δημότης, γίνεται ευκολότερη, ταχύτερη και πιο ευχάριστη, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σύγχρονη έκφραση της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο νέος ιστότοπος του Δήμου Κομοτηνής αλλά και η ψηφιακή πλατφόρμα υπηρεσιών, έχουν αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από ανθρώπους της τοπικής αγοράς με μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες καινοτομίας όπως το ElevateGreece, ThincInnovationHub κ.α.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό