Ο κύκλος του νερού μέσα από τις δραστηριότητες των βρεφονηπιακών σταθμών της Μητροπόλεως Μαρωνείας

Ο κύκλος του νερού μέσα από τις δραστηριότητες των βρεφονηπιακών σταθμών της Μητροπόλεως Μαρωνείας

Ἡ θεματική ἑνότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε ἀφοροῦσε τόν κύκλο τοῦ νεροῦ. Μέσα ἀπό τὶς εὐφάνταστες δραστηριότητες ποὺ ὀργάνωσαν τὰ ἔμπειρα στελέχη, τὰ παιδιά γνώρισαν τα στάδια του κύκλου τοῦ νερού, δηλαδή τήν ἐξάτμιση,τήν συμπύκνωση καί τήν υγροποίηση. Ἐνῶ στό τέλος προσπάθησαν να ἀναπαραστήσουν τόν κύκλο από χαρτόνια καί ἄλλα ὑλικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό